telefon +420 516 442 237

email info@kotvrdovice.cz

Facebook obce Kotvrdovice

Instagram obce Kotvrdovice

Obec
Kotvrdovice
založena 1349
znak Kotvrdovice

Menu

kanalizační potrubí

     V naší obci je na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce z června 2023 (odkaz na veřejnou schůzi s občany - https://youtu.be/EFi34xGy7YA), v současné době projektována nová splašková kanalizace a čistírna odpadních vod, součástí této stavby bude vybudování odboček splaškových kanalizačních přípojek pro vaše nemovitosti. Dne 21. května 2024 v 17:30 hod. v sále horního pohostinství U Pásků zástupci projekčních firem PROVO s.r.o. a SMV projekt s.r.o., vysvětlili možnosti napojení nemovitostí na nově projektovanou kanalizaci (odkaz na druhou veřejnou schůzi s občany - https://youtu.be/VdraN_Sai-o ). V rámci projektování odboček pro kanalizační přípojky bude proveden průzkum ve vašich nemovitostech, který se uskuteční v následujících týdnech.

     Pracovníci společnosti PROVO, s.r.o. v předem oznámených termínech navštíví každou nemovitost a provedou průzkum kanalizace ve vaší nemovitosti. Pokud máte k dispozici stavební dokumentaci vaší nemovitosti, předložte ji prosím při průzkumu. Každá nemovitost bude mít vlastní list přípojky, do kterého bude zakreslena poloha stávající a navržené přípojky, tento list jako vlastník příp. zástupce vlastníka nemovitosti podepíšete.

V této fázi projektování se jedná pouze o umístění odboček pro vaše budoucí kanalizační přípojky vašich konkrétních nemovitostí.

     Pro provádění průzkumů přípojek bude obec rozdělena na jednotlivé etapy, mapa s uvedením etap bude vyvěšena na vývěsce OÚ, na webových stránkách obce atd. Prosíme o sledování, termíny průzkumů jednotlivých etap budou vyhlašovány postupně.

  • V rámci ETAPY č. I byl pracovníky společnosti PROVO, s.r.o., proveden průzkum nemovitostí na „Dolním konci“ (od rybníku až po dětský park). Průzkum byl proveden ve dnech  28. 5. 2024, v době od 9 do 12 hod. a dne 30. 5. 2024, v době od 14 do 17 hod. - a tímto za výbornou spolupráci (dle pracovníků provádějících průzkum) velice děkujeme!
  • V rámci ETAPY č. II byl pracovníky společnosti PROVO, s.r.o., proveden průzkum nemovitostí od prodejny potravin č. p. 41 až po RD č. 78 (u OÚ) a od budovy ZŠ až po budovu č. p. 177 (viz níže uvedené rozdělení obce na etapy). Průzkum byl proveden v úterý 11. 6. 2024, v době od 9 do 12 hod. a ve čtvrtek 13. 6. 2024, v době od 14 do 17 hod. - a tímto za výbornou spolupráci velice děkujeme!
  • V rámci ETAPY č. III byla pracovníky společnosti PROVO, s.r.o., ve dnech 25. 6. 2024 v době od 9 do 12 hod. a dne 27. 6. 2024, v době od 14 do 17 hod., proveden průzkum nemovitostí na ul. Žleb - od budov č. p. 20 a 24 u hlavní komunikace až po poslední RD ve směru k letišti - a tímto opět velice děkujeme za výbornou spolupráci!
  • V rámci ETAPY Č. IV bude pracovníky společnosti PROVO, s.r.o., ve dnech 9. 7. 2024 v době od 9 do 12 hod. a dne 11. 7. 2024, v době od 14 do 17 hod., proveden průzkum nemovitostí na bytovkách a v nových ulicích u fotbalového hřiště.

     Žádáme tímto majitele nemovitostí, aby byli v jednom z uvedených termínů přítomni a pracovníkům společnosti PROVO, s.r.o., poskytli součinnost. 

Za vaši spolupráci velice děkujeme!

Leoš Kratochvil, starosta obce

Užitečné odkazy

Mapotip baner 600x500 

munipolis 

moravsky kras 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice | +420 516 442 237 | info@kotvrdovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Kotvrdovice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.