Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Úvodní stránka

mapa-cr Obec Kotvrdovice leží na okraji okresu Blansko, obcí prochází silnice II. třídy z Blanska na Vyškov a Prostějov. Katastr obce má rozlohu asi 600 Ha. Obec má 895 obyvatel.
Kotvrdovice byly založeny podobně jako okolní obce kolonizátory, které povolali páni z Holštejna. První zmínka o obci je z roku 1349.
V obci je plocha určená ke vzletům a přistávání letajících sportovních zařízení a aktivní letecký klub.

 Novinky

3. 1. 2018 - Splatnost poplatku za svoz TKO 2018

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je splatný od 1.5.2018 do 30.06.2018. Poplatek můžete uhradit v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet obce - 1360050399/0800, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné Vašeho domu. Poplatek činí 450,- Kč/osoba, nebo vlastník nemovitosti/rok. Více viz OZV č. 1/2016. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném roce ještě nedosáhnou 10 roků.

Poplatek za psa je 100,-Kč, za každého dalšího rovněž 100,-Kč. Důchodci platí 50,-Kč.

Žádáme občany, aby jakoukoliv změnu nahlásili do 8 dnů, jedná se zejména o přihlášení či odhlášení psů.

23. 5. 2018 - Pohádkový les

V pátek 1. června se u rybníka na Žlebě otevírá pohádková říše. Vstoupit můžete od 17:00 hodin. Chasa společně s kulturní komisí zajistila pro děti procházku pohádkovým lesem zakončenou občerstvením u letců. Vstupné bez rozdílu věku je 10,-Kč.

23. 5. 2018 - Nohejbalový turnaj

V sobotu 2. 6. 2018 se koná II. ročník Memoriálu Aleše "Aldy" Kosíka v nohejbalovém turnaji trojic z Kotvrdovic. Začátek je v 9:00 hodin, startovné 100,-Kč za hráče ( v ceně je občerstvení ). Přihlášky zasílejte do 27.5.2018. Další info a přihlášky na tel. 777 069 968 nebo 723 676 919.

plakát:Nohejbalový turnaj

22. 5. 2018 - Kotvrdovský kotlík 2018

TJ Rakovec Kotvrdovice si vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník soutěže ve vaření guláše 23. 6. 2018 od 13:00 u orlovny. Startovné 300 Kč. Informace a přihlášení na emailu: mich.valek@seznam.cz nebo tel.602 738 745. Počet soutěžících je max. 8 týmů.

Za Rakovec  Michal Válek.

22. 5. 2018 - Pozvánka na koncert

Městys Ostrov u Macochy pořádá tento pátek 25. května od 19:00 hodin a areálu kulturního domu v Ostrově u Macochy koncert skupiny TURBO.

15. 5. 2018 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad ve spolupráci se společností SUEZ Využití odpadů a.s. zajistil na středu 23. května 2018 sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odevzdat můžete baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod. Při tomto sběru můžete odevzdat i elektro a pneu. Sběr se uskuteční u prodejny COOP v době od 17:00 - 17:20 hodin.

12. 5. 2018 - Informace k obnovenému "babskému" kroji

Na základě předešlých dotazů, bych chtěla informovat občany, že obnovený "babský" kroj je již hotov a jeho celková cena (materiál a ušití) vychází na 2800 Kč. Podoba kroje vzešla na základě studia historických materiálů a dochovaných dílů tzv. podhoráckého kroje. Celkem je ušito šest krojů, z toho dva jsou soukromé. Zbylé čtyři budou sloužit pro potřeby chasy a v případě zájmu je možné domluvit jejich zapůjčení. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat našemu sponzorovi, panu místostarostovi Zdeňku Pernicovi, který nám přispěl na samotné ušití krojů. Obnovené babské kroje budete mít možnost poprvé vidět při sobotním hodovém večeru 9. června.

Marie Chrástecká

Zobrazit více záznamů » »

Hlášení rozhlasu

9. 5. 2018

Hlášení dne 9. května

Den matek 13.5.2018 od 15:00 hodin v orlovně

11.5. 2018 uzavřena knihovna

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
23. 5.

Nový záznam v Novinkách: Pohádkový les

23. 5.

Nový záznam v Novinkách: Nohejbalový turnaj

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

czechpoint