Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Úvodní stránka

mapa-cr Obec Kotvrdovice leží na okraji okresu Blansko, obcí prochází silnice II. třídy z Blanska na Vyškov a Prostějov. Katastr obce má rozlohu asi 600 Ha. Obec má 895 obyvatel.
Kotvrdovice byly založeny podobně jako okolní obce kolonizátory, které povolali páni z Holštejna. První zmínka o obci je z roku 1349.
V obci je plocha určená ke vzletům a přistávání letajících sportovních zařízení a aktivní letecký klub.

 Novinky

29. 4. 2016 - Další repríza divadelní hry SVĚTÁCI

Pro velký zájem sehrají naši divadelníci další reprízu hry " Světáci " a to v pátek 13. května 2016 od   19 :00 hodin v Orlovně. Předprodej vstupenek začne v pondělí 2.5.2016 v prodejně Jednoty. Cena vstupenky je 70,-Kč.

18. 4. 2016 - Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

18. 4. 2016 - Placení poplatků v roce 2016

Důležité oznámení

Placení odvozu odpadu v roce 2016 - 450,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Neplatí děti do 10 roků. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci " úřední deska ". Poplatek za psa 100,-Kč, za každého dalšího 100,-Kč, důchodci platí 50,-Kč. Poplatek se bude vybírat v měsíci květen - červen, platba možná v hotovosti na OÚ nebo na účet č. 1360050399/0800, VS= číslo domu.

13. 4. 2016 - Velikonoční zamyšlení 2016

Ve velikonoční době přikládáme asi pětiminutové video - Velikonoční zamyšlení pana děkana Václava Trmače, které bylo natočeno do Jedovnického videožurnálu. 

8. 12. 2015 - SITA - svoz popelnic v roce 2016

Vzhledem k tomu, že rok 2015 končí lichým týdnem a rok 2016 začíná zase lichým, dojde v roce 2016 k překlopení svozů z lichého týdne na sudý a naopak, tak aby zůstala zachována čtrnáctidenní četnost svozuTato změna se týká jak komunálního odpadu z nádob občanů, tak separovaných složek odpadu.

V roce 2016 budou popelnice vyváženy v LICHÉM týdnu !!!

První svoz odpadu proběhne 6. ledna 2015.

Zobrazit více záznamů » »

Hlášení rozhlasu

20. 4. 2016

Hlášení dne 20. dubna

odečty elektroměrů 22.-23.4.2016

zápis do MŠ 28.4.2016 od 10:00-13:00 hodin

odjezd autobusu na muzikál DUCH 23.4. v 17:30 hodin

Vypsat všechna hlášení »

Kalendář akcí
Společenská rubrika
Aktualizace na webu
29. 4.

Nový záznam v Novinkách: Další repríza divadelní hry SVĚTÁCI

28. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: FÚ - veřejná vyhláška.

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

czechpoint