Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Úvodní stránka

mapa-cr Obec Kotvrdovice leží na okraji okresu Blansko, obcí prochází silnice II. třídy z Blanska na Vyškov a Prostějov. Katastr obce má rozlohu asi 600 Ha. Obec má 895 obyvatel.
Kotvrdovice byly založeny podobně jako okolní obce kolonizátory, které povolali páni z Holštejna. První zmínka o obci je z roku 1349.
V obci je plocha určená ke vzletům a přistávání letajících sportovních zařízení a aktivní letecký klub.

 Novinky

20. 3. 2018 - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v úterý 3. dubna 2018 od 12:15 hodin v budově školy. S sebou potřebujete rodný list dítěte, dotazník a žádost o přijetí, který je k vyzvednutí v MŠ. V případě, že se nemůžete v daném termínu dostavit, domluvte si náhradní termín s ředitelkou školy na tč. 779 970 726.

20. 3. 2018 - Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v naší obci přerušena dodávka el. energie dne 18. dubna 2018 v době od 8:00- 9:00 hodin v části:

- zástavba při hlavní silnici od domu čp. 191 po čp.26 a odbočující ulice od kapličky po čp. 297.

V době od 9:00 - 10:00 hodin bude vypnuta část:

 ulice od čp. 229 a 332 po domy čp. 147 a 114 (od průmyslové zóny k horní hospodě) ,ulice od čp. 208 a 211 po čp. 203 a 230 (Nová Čtvrt), ulice od čp. 136 a 164 po čp. 231 a 116 (Čechy), ulice od čp. 161 po 137 a 138 (od pošty po prodejnu COOP a Lightronic), ulice od čp. 150 po čp. 158 (od pošty k zastávce) a zástavba při hlavní silnici od čp. 139 a čp. 158 po konec obce směr Senetářov

19. 3. 2018 - Divadlo Srdcem - pozvánka na nové představení

Vážení diváci a příznivci divadla, dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na již pátou inscenaci našeho souboru Divadlo SRDCEM. Letos jsme pro Vás připravili hru Škola základ života, jejíž premiéra se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 v Orlovně v Kotvrdovicích a vzápětí v sobotu 14. dubna 2018 proběhne repríza tamtéž. Těšíme se na Vás! www.divadlosrdcem.cz

plakát:Škola základ života

15. 3. 2018 - Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Kotvrdovice proběhne 19. dubna 2018 v čase od 10:00 - 11:30 hodin v budově MŠ. K zápisu je nutné vzít občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře. Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ. Dítě u zápisu být nemusí. V případě, že Vám nevyhovuje stanovený termín, je možné se osobně či telefonicky domluvit na jiném termínu.

Co by dítě mělo umět při nástupu do MŠ ?

- dodržovat zásady hygieny ( umýt ruce, včas si říct o potřebu na toaletu), pít z hrnečku, jíst samostatně lžící, alespoň částečně se umět obléknout, svléknout, obout papuče, poznat svoje oblečení, znát svoje jméno, pozdravit a rozloučit se, požádat o pomoc a poděkovat.

27. 2. 2018 - Letní brigáda v Aschheimu

Komise pro partnerství s Aschheimem oznamuje, že do 28. března 2018 mohou studenti vyšších a vysokých škol z Jedovnic a Kotvrdovic podat žádost o letní brigádu v Aschheimu. Jedná se o brigádu v rozmezí od 9. 7. 2018 do 7. 9. 2018, kdy pojedou 3 skupiny po 4 studentech.

V žádosti uvádějte, o který termín budete mít zájem.

I. termín: 9. 7. – 27. 7. 2018

II. termín: 30. 7. – 17. 7. 2018

III. termín: 20. 8. – 7. 9. 2018

Podání žádostí osobně, poštou nebo na adresu: kultura@jedovnice.cz.

22. 2. 2018 - Informace k výstavbě knihovny

Obec Kotvrdovice má platné stavební povolení na stavbu bezbariérové knihovny na Zámečku. Nyní bude proveden výběr dodavatele a stavba bude zahájena v souladu s platným rozpočtem obce a s volebním programem dvou volebních uskupení z roku 2014. Návrh rozpočtu počítá se zahájením stavby v letošním roce, je schválená částka 3 mil. Kč. Projekt knihovny je  k nahlédnutí na obecním úřadě a na stránkách obce v Dokumentech ke stažení. Skutečnou cenu budeme znát po vyhodnocení výběrového řízení a dokončení stavby v roce 2019. Výstavbou knihovny se uvolní prostory ve škole pro výuku hry na četné hudební nástroje (v současné době se učí i ve stávající knihovně). 

Alois Kunc

16. 2. 2018 - Informace pro čtenáře knihy návštěv

Dobrý den.

Rád bych informoval všechny spoluobčany, že se na slušné dotazy snažím odpovídat.

Je na každém z nás, co považuje za slušný dotaz a co je spíše snaha o vyvolání nedefinovaných reakcí u čtenářů knihy návštěv.

Můj subjektivní pocit z knihy návštěv je ten, že slouží převážně těm, kdo se mně snaží znepříjemňovat práci starosty. Pro mne to bylo a je 28 roků práce, kterou mohli občané vždy ohodnotit při komunálních volbách.

Letos na podzim již kandidovat na starostu nebudu, ale další práci v zastupitelstvu se nebráním. Pokud si to bude nové vedení obce přát, rád se pokusím předat svoje zkušenosti.

Važme si každého dne, který nám byl dán a můžeme ho ve zdraví večer spokojeně zakončit.

Alois Kunc      

Zobrazit více záznamů » »

Hlášení rozhlasu

5. 3. 2018

Hlášení dne 5. března

10.3.2018 - orlovna v 15:00 hodin oslava MDŽ

Brigáda v Aschheimu - přihlášky do 28.3.2018

9.3.2018 - 10:30 hodin - drůbežárna Prace

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
20. 3.

Nový záznam v Novinkách: Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

20. 3.

Nový záznam v Novinkách: Oznámení o přerušení dodávky el. energie

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

czechpoint