telefon +420 516 442 237

email info@kotvrdovice.cz

Facebook obce Kotvrdovice

Instagram obce Kotvrdovice

Obec
Kotvrdovice
založena 1349
znak Kotvrdovice

Menu

Tento neoficiální spolek vznikl v roce 2009, kdy se skupina mladých lidí snažila obnovit v obci krojované hody na svátek dle zasvěcení naší kaple – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (jde o pohyblivý svátek, který vychází na 10. týden po Velikonocích). Od té doby chasa pomáhá obci s organizací hodových oslav. Schází se vždy od Velikonoc až do hodů 2x týdně a všichni zájemci nacvičují různé folklorní tance. Své vystoupení pak chasa představuje během sobotního hodového večera v doprovodu cimbálové muziky. Mimo jiné chasa zajišťuje ke Dni dětí i pohádkový les (1x za dva roky).

Najdete zde informace o naší činnosti, technice, kterou používáme, o akcích, které pořádáme, i o tom, jak se snažíme vychovávat novou generaci mladých hasičů. Přejeme Vám příjemné surfování.

 • 739 479 347

 • http://sdh.kotvrdovice.cz/

Založení FSA KRAS předcházela několikaletá spolupráce výborů sousedních klubů a to SK Jedovnice a TJ Rakovec Kotvrdovice. Spolupráce se týkala toho nejcennějšího a to mládeže, kterou by měl každý oddíl a to nejen fotbalový, podporovat a snažit se děti naučit fotbalovému řemeslu a začlenění do většího kolektivu, čímž fotbal bezesporu je. Výchovou mládeže si oba kluby snaží pochopitelně zajistit pokračování dospělých soutěží a to se v Krasu týká i žen.

Náš odbor již aktivně pracuje od roku 1975.Přidejte se mezi nás i s dětmi, poznáte zajímavé lokality v okolí. Sraz každou neděli v 9h na parkovišti před Surfem. Je vítán každý, akce jsou i pro veřejnost.

 

head logo

Obecní knihovna je organizační složkou obce a je neprofesionální knihovnou. Nachází se uprostřed obce v přístavbě za budovou místní školy. V přízemí je mateřská školka a v podkroví má knihovna svoji hlavní místnost a sociální zařízení. Zřizovatelem je obec Kotvrdovice. Vedoucí knihovny je Tomáš Musil, knihovnice Monika Sehnalová.

 • 731 507 749

 • http://knihovnakotvrdovice.webk.cz/

Letecký klub Blansko vznikl v roce 1995 a jeho hlavní základnou je letiště TŘI SUDY v Kotvrdovicích. Schází se tu na pět desítek pilotů, kteří sedlají převážně ultralehké letouny. Najdou se tady ovšem i dva větroně, ultralehký vrtulník a jedno “dospělé” letadlo. Součástí aeroklubu jsou dvě letecké školy a půjčovna letadel. Zájemci o lítání 
si zde mohou také udělat Medical, což je potvrzení o zdravotní způsobilosti pro piloty. 

Sedmý skautský oddíl Ampetu-wi (Senetářov-Kotvrdovice) vede družiny světlušek, vlčat, skautů a skautek v Kotvrdovicích od roku 2007. V současnosti jsou tu tři družiny (dívčí a chlapecká a benjamínci), které se scházejí během školního roku jednou týdně buď ve skautské klubovně v orlovně nebo v areálu zemědělského družstva, ale nejčastěji tráví čas venku v přírodě. Všichni vedoucí se snaží dětem předávat skautské dovednosti a ideje. Kotvrdovští se setkávají společně se Senetářovskými na oddílovkách, které probíhají různě – někdy na chatě, někdy v tělocvičně a někdy v lese. Vyvrcholením skautského roku je dvoutýdenní tábor, který nejčastěji probíhá v červenci v Rakoveckém údolí. Mezi pravidelné skautské akce pro veřejnost patří Pohodový volejbal U Brány, Drakiáda na letišti a Živý Betlém na Štěpána v kapli.

Sbor pro občanské záležitosti 

 • Renáta Korčáková 776 314 659

 

 • Vítání občánků
 • Setkání pro seniory ke Dni seniorům
 • Posezení s jubilanty 

Tělovýchovná Jednota Rakovec Kotvrdovice, z. s.

Kontaktní osoba: Roman Kraváček st.

 • 606664850

 • https://fcrakoveckotvrdovice.webgarden.cz/

ZO ČZS Kotvrdovice vznikla v roce 1967 a v současné době má 83 členů. Výbor základní organizace má 15 členů. 82 členů naší organizace má bydliště v Kotvrdovicích, jeden v Blansku, při své práci se věnují ovocnářství, pěstování zeleniny, okrasných dřevin a květin, které se pěstují téměř na všech zahrádkách.

Velmi dobrá spolupráce se dlouhodobě traduje s místními správními orgány a institucemi. Zástupci vedení obce se podle potřeby účastní jednání výboru ZO na členských schůzích.

 • http://www.zahradkari.kotvrdovice.cz/

Užitečné odkazy

Mapotip baner 600x500 

munipolis 

moravsky kras 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako