telefon +420 516 442 237

email info@kotvrdovice.cz

Facebook obce Kotvrdovice

Instagram obce Kotvrdovice

Obec
Kotvrdovice
založena 1349
znak Kotvrdovice

Menu

V sobotu 10.2. si přibližně 40 masek různého věku vyžádalo u obecního úřadu od pana starosty masopustní právo a pod výborným dohledem rychtáře a rychtářky masky procházely celou vesnicí za doprovodu dechové hudby Olšověnka. Mnoho místních občanů poskytlo po cestě maskám vynikající občerstvení! I medvěda masopustní veselí vytáhlo ze zimního spánku, však počasí bylo letos téměř jarní. Od 18 hod se zaplnila místní orlovna mnoha dalšími maskami, avšak pobavit se přišli i mnozí další i bez masek. V devět večer jsme oplakali basu.  Farář, šašek a místní kronikářka nám vtipně připomněli události od minulého masopustu. Poprvé nám tu k tanci hrála kapela Smaragd, kterou prostřídala místní kapela mladých kluků - Kotnotes. Na obě se tancovalo výborně! Občerstvovací službu opět zajistil skvěle místní SDH Kotvrdovice. Všem účastníkům, podporovatelům a organizátorům velké díky - jmenovitě předsedkyni kulturní komise Janě Hlaváčkové.

Fotografie a videa jsou zveřejněna na obecní facebookové stránce.

414568309 7526867410686456 403509279314313477 n

417481712 7526865827353281 7670630176581535415 n

Zde bude vložen odkaz na galerii od D. Gryma, který vše poctivě dokumentoval.

-mch-

20. ledna se v místní orlovně po několikaleté pauze sešli lidé ve společenském oblečení, aby si společně užili opět ples v naší obci. Organizace se ujal místní sbor dobrovolných hasičů a od všech zúčastněných jim patří velká pochvala za tento jejich X. hasičský bál. Parket roztancovali jedovničtí polonézníci a až do konce už zůstal parket stále zaplněn. K výborné náladě a atmosféře přispěla úžasně hrající kapela DeluxeBand. Hladoví si rovněž libovali nad čerstvě osmaženými výbornými řízky. Děkujeme tímto pořadatelům a všem příchozím za obohacení kulturního života v naší obci.

1 3 1

-mch-

Den před Štedrým dnem v naší obci napadlo nečekaně téměř 40 cm sněhu. Na Štědrý den však nastalo výrazné poteplení a ráno již skauti roznášeli zájemcům Betlémské světlo v dešti. Na Štědrý večer se v 22 hod  sešlo několik desítek místních občanů u obecního úřadu, kde SDH Kotvrdvice připravil vánoční svařák a Jiří a Martin Kovářovi zahráli na kytaru, aby si všichni příchozí mohli společně zazpívat české koledy. Za tuto aktivitu všem patří velké dík, neb známé české koledy už ani v rádiích se moc často nepouští. 

Na druhý svátek vánoční, tzv. na Štěpána se v kapli konala vánoční mše svatá, kterou moderními koledy doprovázela místní schola. Odpoledne skauti připravili tradiční Živý Betlém, který letos sehráli právě v Kotvrdovicích (střídají misto konání se Senetářovem). Program začínal v kapli krátkou vánoční scénkou, kterou s dětmi nacvičil Mirek Doležel. Po té jsme mohli přihlížet, jak se před kapli přišli k betlémským jeslím poklonit spolu s anděly také pastýři a tři králové se svými dary. Ti však nepřicestovali na velbloudovi, ale na koni. Výtěžek z akce (cca 5 000 Kč) byl poslán do střediska Don Bosco v Indii na pomoc se vzděláním dětí z ulice. Všem dárcům velké díky!

Fotografie od D. Gryma zde.

Večer se v místní orlovně konala tradiční Štěpánská zábava, kterou pořádal TJ Rakovec a k tanci hrála skupina Prorock.

 

 

V sobotu 16. 12. 2023 se od 15 hod zaplnil sál místní orlovny příbuznými a přáteli dětí navštěvující místní pobočku SZUŠ Blansko. Děti předvely krásné výkony nejen hudební, ale i taneční a divadelní. Za milou vánoční atmosféru patří velké poděkování všem učitelům, kteří se snaží dětem předávat lásku k umění a učí děti veřejně vystupuvat. Učitel Martin Kovář na závěr pro změnu poděkoval obci za pomoc s přípravou sálu, Velké poděkování patří Janě Hlaváčkové za napečení vánočního cukroví. A na závěr patří díky i za práci zvukaře - Martina Tronečka.

Fotografie od R. Korčákové můžete vidět zde.

-mch-

V sobotu 4.11. místní chasa zorganizovala Posezení u cimbálu a měli jsme tak možnost užít si podzimní večer u poslechu cimbálové muziky Srdcem. I přestože se tato akce konala poprvé, měla úspěch. Potěšilo nás, že nás přijeli podpořit mladí z březinské, rudické a olomučanské chasy. Je vidět, že je tu spousta lidí, kteří si rádi zajdou zazpívat, zatančit či jen poslechnout dobrou muziku. 
I proto si rádi tuto akci příští rok na podzim rádi zopakujeme a budeme se těšit i na vás.
za chasu Jana Odehnalová

V sobotu 7. 10. 2023 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise v místní orlovně oslavu k Mezinárodnímu dni seniorů (1. října). K poslechu a tanci hrála jedovnická kapela Kutálka a i díky tomu, jak skvěle nás odpolednem provedla paní Hana Šenkýřová, panovala skvělá nálada. Také bylo možno opět nahlédnout do obecních kronik a fotoarchivu. Celému organizačnímu výboru (Jana H., Renata K., Petr G., Marie A., Tom. M.) patří veliký dík za přípravu akce. Budeme se těšit na příští rok!

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde nebo na obecním facebooku.

V podvečer svátku našeho národního patrona svatého Václava, ve středu 27. září, místní svaz zahrádkářů uspořádal svou již tradiční akci - Dýňobraní. Od půl páté se v místní orlovně začali scházet lidi a společně dlabali a vyřezávali dýně. Všech 50 dýní bylo rychle rozebráno a taky burčák příchozím chutnal a všechen se vypil. Děti si mohly od dýní odběhnout k šikovným holkám, které jim krásně pomalovaly obličej. Za vydlabanou dýni pak každé dítě dostalo tématicky vyzdobený perníček od I. Zouharové, za což jí patří velké díky. Rovněž paří velké díky místní firmě Lightronic za poskytnutí světýlek do dýní. Děkujeme i klukům z FSA kras za službu u baru a všem maminkám, které donesly pro všechny různé dobroty z dýní. A na závěr tedy patří velké díky všem organizátorům, kteří pro změnu děkují za spolupráci obci a Orlu. -MCh-

Fotky z akce si můžete prohlédnout na obecní facebookové stránce nebo zde.

Dne 29. července 2023 proběhl na obecním multifunkčním hřišti tradiční nohejbalový turnaj trojic  „O POHÁR STAROSTY OBCE KOTVRDOVICE“. Turnaje se zúčastnily týmy: Koťasy, Obřany, Sokol Bousín, Horní Poříčí, Jezdci Olomoucko, Slavkov B, Kraváčci, Hodní kluci Lipovec, SPM Tišnov, Teamwork Jedovnice, Brno Černovice a Slavkov.

Po celou dobu turnaje na hřišti panovala skvělá nálada všech účastníků i diváků, Kamil Štrait a Roman Kraváček se jako organizátoři turnaje skvěle postarali o jeho celkový průběh. Ve finále se nakonec potkaly týmy Slavkova a Olomoucka. Po veliké a napínavé bitvě nakonec starosta obce předal putovní pohár členům tým Jezdci Olomoucko.

Organizátorům děkujeme za uspořádání akce, týmům a divákům za účast a budeme se těšit opět na příští rok.

LK

Dva měsíce intenzivních nácviků utekly jak voda a byl tu, jak chasa počítá, nultý den našich hodových oslav – tedy čtvrtek. Sešli jsme se před orlovou ke zdobení břízek. Odtud jsme šli všichni do kaple na mši, po které pan farář požehnal celým hodovým oslavám. Víc než břízky však po mši zdobila naši obec nádherná duha nad kolotoči.

V pátek někteří z chasy pomáhali s organizací hodové taneční zábavy, kterou pořádal SDH Kotvrdovice. K tanci hrála skupina Exploze a místní hasiči se oháněli, aby všechny příchozí, více než 500 platících, stíhali občerstvit.

V sobotu dopoledne mnozí fandili našim malým nadějným fotbalistům během turnaje přípravek, který se odehrál na fotbalovém hřišti.

Odpoledne ve dvě hodiny si stárci vyžádali od starosty hodové právo, ve kterém starostovi např. slibili, že nebudó „krótit modernu“ nebo že se nikdo nebude rvát… S tímto právem pak vyšli vyvádět své stárky z jejích domů a společně za zpěvu lidových písní dorazili k orlovně.

Tam po šesté hodině uvítal všechny příchozí pan starosta a předal parket všem krojovaným, kteří se představili v plné kráse při vstupní polonéze. Každoročně jsou zváni i krojovaní z okolních chas. Letos tak na hodech bylo přes 80 krojovaných.

V rámci sobotního programu všichni příchozí mohli sledovat vystoupení dětí z „rytmiky“ (místní pobočka SZUŠ Blansko) a dále čardáš v podání naší chasy. Děti z chasičky zase předvedly, jak si dříve děti asi hrály v pásmu her a říkadel a lidových dětských písniček. Dále pak chasa k 15. výročí krojovaných hodů zatančila pásmo 10 krátkých ukázek a představila tak folkorní tance z různých regionů, které během 15 let na hodech tančila. Pak cimbálová muzika dala radu v podobě písni Ten, kdo má ženušku mladú čtyřem manželským párům. Poprvé tak na hodech vystoupili jako tzv. „ manželáci“. Je pěkné, že si bývalí členové chasy, dnes už manželé, našli čas na společný hodový tanec.

A na našich hodech už nesmí chybět ani naše skvělé hráběnky, které s hráběmi opět ukázaly, že to umí! Možná tomu přispěli i kosáci, kteří jim před tím za zpěvu písničky pokosili pěkně všechnu trávu.

Hráběnky pak sice trochu vyhubovaly jednomu z manželských párů na písničku Co sa to šupoce za tú stodolú, ale nakonec si všichni společně s chasou radostně zatancovali.

A aby se i návštěvníci mohly něco z tanců přiučit, tak holky vyzvaly všechny ženy na karičky a kluci pak všechny muže na verbuňk. Žen se našlo mnohem víc statečnějších, které se odvážně do tance zapojily.

Všechna vystoupení doprovázela skvěle cimbálová muzika Drahan a těší nás, že na basu hrál Matfa, který s námi od třetích krojovaných hodů až do minulého roku tančíval.

Hostující soubor Trnka pak předvedl ladné a své bez chyby nacvičené tance z Valašska a tím přibližně po půl desáté skončil kulturní program a následovalo už jen volné tancování dle libosti. Avšak před poslední půlnoční sérií tanců se o přestávce opět na place už tradičně tančila se všemi dobrovolníky zábavná „labada“.

Noc byla chladná, ale těm, co poctivě tancovali, bylo teplo a hlavní bylo, že nepršelo a nezmokli jsme v krojích ani odpoledne. Deštivá mračna totiž kroužila okol Kotvrdovic ze všech stran. Ale nebe nám opět přálo.

V neděli začal náš jáhen Zbyněk slavnostní průvod u pošty krátkým zamyšlením nad Ježíšovým Srdcem, kterému je zasvěcena naše kaple. Za doprovodu dechové hudby Bivojanka se celý průvod v čele s hasiči, kteří skvěle koordinovali dopravu, vydal k orlovně, kde byla sloužena venkovní mše svatá. Do kaple by se totiž tolik poutníků nevešlo. Mši svatou sloužil salesián (a spisovatel) Zdeněk Jančařík, který teď působí v Brně Žabovřeskách, ale pochází ze Slovácka. Po mši se nám přiznal, že když viděl kolem sebe kroje, naskakovalo mu na jazyk stále jeho slovácké nářečí. Však i v tomto nářečí zakončil své krásné kázání o Boží lásce a zazpíval nám všem tklivou slováckou píseň Bože mój, Otče mój, z vysokého neba. Tohle milé spontánní překvapení se dotklo asi všech. K dojemné atmosféře přispěla krásnými písněmi i místní schola.

Je chvályhodné, že se po hodovém obědě a v horku mnoho lidí opět vydalo na plac před orlovnu, kde ve tři hodiny začínal nedělní hodový program. Po zahájení panem starostou parket zaplnily děti z místní základní školy. Jejich paní učitelky s nimi nacvičily tři písničky a při poslední nám tančící kuchtíci skoro napekli spoustu buchet. Žáky základní školy vystřídali žáci soukromé umělecké školy. Jejich skupiny Kakao a Kotnotes pod vedením Martina Kováře ukázaly, že už také umí hrát bezvadně k tanci, čehož využily mnohé děti i chasa.

Pauzu, kdy zvukař musel nazvučit dechovou kapelu Kutálka, mnozí využili aspoň k poklidnému popovídání nebo děti ke kolotočování. Od více dětí jsem slyšela, že k nám jezdí ti nejlepší kolotočáři na světě. Já jim dávám za pravdu, všichni z rodiny Šamanových každou jízdu s úsměvem radostně sledují dovádějící děti, což není automatické. A to, že pak chase dají poslední jízdy gratis, už vůbec není automatické. Za to vše jim chasa opět skandovala několikrát: Děkujem!

Kutálka zvesela hrála téměř do půl deváté. Byl to po dlouhé době teplý letní večer, tak myslím, že to bylo krásně zakončení našich hodových oslav.

Na závěr bych chtěla za chasu poděkovat všem příchozím, všem, kdo nám přispěli do kasičky na dobrovolné vstupné, všem organizátorům – hasičům, TJ Rakovci za sobotní a nedělní službu u občerstvení v čele s Tomášem Musilem, skvělému zvukařovi Martinovi Tronečkovi, obecním pracovníkům a vedení obci za celkovou podporu hodových oslav. A velké poděkování i předsedkyni kulturní komise Janě Hlaváčkové, která měla velký podíl na zdařilém průběhu oslav.

Příští rok vychází hody dříve, a to 7. - 9. června a kdokoli by se chtěl mezi vystupující přidat, ať mě neváhá kontaktovat.

Za pečlivé fotografování a natáčení velké díky Danu Grymovi, odkaz na fotogalerii zde:

https://photos.google.com/share/AF1QipO7OrL-t0tC0HDjkQvnvlKYp-cpTgCs53bIWHLBLveVgE_tC2CM2SiWk-WA9GRoJQ?key=MFE2blp1SjEzcmRIUG1yS3BtSmNPTUR6d0tIQVZ3          

Za chasu Marie Chrástecká

Soubory ke stažení
Download this file (1(5).jpg)4352 kB
Download this file (1(4).jpg)3298 kB
Download this file (1(3).jpg)2429 kB
Download this file (1(1).jpg)1271 kB

Dne 14. června 2023 se šestičlenné družstvo naší ZŠ zúčastnilo atletické olympiády v Rudici. Naši kluci a děvčata soutěžili s družstvy dalších sedmi malotřídek ve skoku z místa, v běhu na 50m, hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu.


Více zde: https://zskotvrdovice.webnode.cz/news/veliky-uspech-na-sportovni-olympiade-malotridnich-skol-v-rudici/

Gratulujeme:)

Dobrý den všem, ve ctvrtek 8. 6. 2023 proběhla v horním pohostinství U Pásků schůzka zastupitelstva s občany obce a odborníky
- tajemník "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí pan Ing. Petr Tioka
- zpracovatelé variantní studie proveditelnosti, za spol. SMV Projekt, s.r.o., pan Ing. Martin Machala, Ph.D. a pan Ing. Mário Myslivec
- odborný zástupce obce pro technicko-provozní činnost při provozování kanalizace a dvou biologických ČOV obce Kotvrdovice pan Ing. Jiří Sukup
- výrobně-technický náměstek Vodárenské Akciové společnosti, a.s., pan Ing. Pavel Mikulášek,
za účelem prodiskutování problematiky potenciálního vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a ČOV v naší obci. Celý záznam schůze můžete shlédnout zde:
Děkujeme za to, že se o tuto důležitou problematiku zajímáte. Za zastupitelstvo a OÚ L. Kratochvil.

Naše kotvrdovské děti pod vedením paní učitelky Staňkové a paní učitelky Havlinové, uspěly v kategorii Nejlepší kolektivní práce, v soutěži Každá kapka se počítá, kterou v rámci šesti okresů JmK vyhlásila Vodárenská akciová společnost, a.s.

Krásné ceny kolektivu osobně přijel předat ředitel divize Boskovice pan Ing. Petr Fiala.

K VELIKÉMU ÚSPĚCHU samozřejmě gratulujeme! 

Soubory ke stažení
Download this file (3.png)3.png544 kB

Letos poprvé byl tým ZŠ Kotvrdovice přihlášen na celostátní fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Dne 4. dubna 2023 na hřišti v Blansku na ul. Mlýnská v Blansku naši kluci změřili síly s týmy Blanska, Boskovic, Letovic, Rájce, Kunštátu, Jedovnic, Lipůvky, Lysic a Sloupu. Tým zvítězil ve všech čtyřech zápasech ve skupině, dále jsme v semifinále porazili i tým Lipůvky a poté se tým ZŠ Kotvrdovice ve finále utkal s týmem Jedovnic. Po vyrovnaném boji nakonec zvítězili hráči ZŠ Kotvrdovice a postoupili tak do krajského kola, které se dne 11. května konalo v tréninkovém areálu Zbrojovky Brno na ul. Sladovnická. 

Zde jsme ve dvou zápasech zvítězili a ve dvou prohráli. Podlehli jsme pouze Základní sportovní škole Znojmo (2:4), což byl pozdější vítěz a ZŠ Blatnice (0:1), porazili jsme tým ZŠ Veselí n/M (4:2) a v zápase o celkové 5. místo jsme zvítězili na týmem ZŠ Brno Sirotkova (3:2). Celkové 5. místo v Jihomoravském kraji je samozřejmě pro malotřídní ZŠ Kotvrdovice jistě velikým úspěchem. Děkujeme klukům za skvělý výkon, paní ředitelce Vaňourkové a zúčastněným rodičům za podporu:-).

Je třeba podotknout, že tým ZŠ Kotvrdovice i ZŠ Jedovnice (týmy z finále na turnaji v Blansku) byl složen výhradně z hráčů registrovaných ve Fotbalové a sportovní akademii KRAS, která má sídlo v Kotvrdovicích a je tedy patrné, že práce funkcionářů, trénérů a hlavně hráčů FSA KRASu přínáší výsledky. FSA Kras rovněž (jako další spolky) dotačně podporuje obec Kotvrdovice. Přejeme hodně dalších úspěchů, i když sport jako takový samozřejmě pouze o výsledcích není.

OÚ Kotvrdovice

Soubory ke stažení
Download this file (pohár.jpg)pohár.jpg5299 kB
Download this file (j+k.jpg)j+k.jpg4886 kB
Download this file (Kotvrdovice+Jedovnice.jpg)Kotvrdovice+Jedovnice.jpg631 kB

V neděli 30. dubna 2023 uspořádal TJ Rakovec ve spolupráci s obcí pálení čarodějnic. I když tato akce byla v Kotvrdovicích pořádána po mnohaleté odmlce, účast byla veliká a všichni se dobře bavili. Masky organizátorů byly skvělé a některé až děsivé:-). Pálení bylo zahájeno vystoupením kapely Základní úmělecké školy, dále děti měly možnost zúčastnit se soutěží, k dispozici bylo dětské tetování a malování na obličej, bylo možné např. pohladit si hada či si vyrobit vlastní čarodejnici a bohatě se občerstvit. 

Děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu. A veliké poděkování organizátorům - TJ Rakovci pod vedením Romana K., kulturnímu výboru obce:-) a samozřejmě každému, kdo se jakkoli na této akci podílel. 

A už nyní se těšíme na příští rok:-)

(20+) Obec Kotvrdovice | Facebook

Soubory ke stažení
Download this file (344752781_512847327726750_104960880143994850_n.jpg)1676 kB

Obec Kotvrdovice ve spolupráci s kulturní komisí obce, uspořádala ve středu 26. dubna 2023 v pohostinství U Pásků setkání jubilantů roku 2023. Úvodní slovo měla paní Hana Šenkýřová, která program uvedla a následně předala slovo starostovi obce Leoši Kratochvilovi, jenž všechny přítomné přivítal a jménem obce i jménem svým jubilantům poblahopřál. Oslavenci obdrželi přání a sladkou pozornost. Velké poděkování patří paní Šenkýřové i za poskytnuté fotografie z minulých let Setkání jubilantů, které byly promítány projektorem. Setkání se letos zúčastnilo 34 oslavenců. Kromě výborného občerstvení důchodci ocenili možnost nahlédnout do obecních kronik a samozřejmě si vzájemně popovídat se svými vrstevníky. Za zdokumentování celé akce moc děkujeme panu Josefu Kratochvilovi.

Rovněž děkujeme za SKVĚLOU PŘÍPRAVU AKCE provozovatelům pohostinství, manželům Matuškovým.

OÚ Kotvrdovice

Soubory ke stažení
Download this file (8.JPG)8.JPG12503 kB
Download this file (7.JPG)7.JPG14677 kB
Download this file (6.JPG)6.JPG11444 kB
Download this file (5.JPG)5.JPG10314 kB
Download this file (4.JPG)4.JPG10764 kB
Download this file (3.JPG)3.JPG8646 kB
Download this file (2.JPG)2.JPG9356 kB
Download this file (1.JPG)1.JPG11161 kB

Užitečné odkazy

Mapotip baner 600x500 

munipolis 

moravsky kras 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice | +420 516 442 237 | info@kotvrdovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Kotvrdovice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.