Štítek: chasa

Hody 2019

Hodové oslavy jsme mnozí začali při středeční mši svaté, po níž pan farář požehnal celému průběhu hodů a všichni přítomní se pomodlili litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterému je zasvěcena naše kaple. Sice bychom hody měli tento rok slavit až o týden později, ale protože by se to krylo s jedovnickými hody, tak se naše hody posunuly o týden dříve, na víkend 21–23. června.

Číst více

Sobotní program hodových oslav

Sobotní program s cimbálovou muzikou Jožky Imricha na place před Orlovnou

18:00 Zahájení a proslov starosty obce, uvítání delegace z Aschheimu
18:20 zahajovací polonéza všech krojovaných
18:30 vystoupení dětí z místní SZUŠ
18:45 vystoupení chasy – mužský tanec (čapáš)
19:00 vystoupení chasy – ženský tanec (flaškový)
19:15 vystoupení chasy – společný tanec – pásmo valašských točených
19:30 vystoupení krojovaných dětí s pásmem dětských her a říkadel
19:45 vystoupení chasy – společný tanec – čardáš
20:00 vystoupení hráběnek
20:15 společné foto chasy a všech krojovaných
20:30 vystoupení folklorního souboru Trnka

V průběhu večera taneční hry a tradiční soutěž v kozáčku.

0:00 Rozloučení s cimbálovou muzikou

Po půlnoci možnost hrát, zpívat a tančit s vlastními nástroji