Provozovatel: obec Kotvrdovice

 • Provozní doba: 7 – 21 hod
 • Hřiště lze používat pouze ke sportovním účelům
 • Užívání hřiště je pro hráče bezplatné
 • Hráči se musí přezouvat do vhodné sportovní obuvi (ne kopačky)
 • Pro místní družstva (fotbal a nohejbal) je stanoven týdenní rozvrh
 • Pro rezervaci hrací doby je na stránkách obce vytvořen rezervační kalendář
 • Místní obyvatelé mají zvýhodněný přístup na rezervační kalendář
 • Provozovatel může pronajmout hřiště skupině hráčů z jiné obce za úplatu
 • Za vzniklé úrazy neodpovídá provozovatel
 • Jakékoli poškození neprodleně hlásit provozovateli
 • Nalezené věci se odevzdávají provozovateli
 • Po skončení hry musí každý hráč provést úklid hřiště

Je zakázáno

 • Pohybovat se po ploše v nevhodné obuvi (kopačky, střevíce, tretry apod.)
 • Vodit na hřiště zvířata
 • Kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky, odhazovat žvýkačky
 • Konzumovat jídla a nápoje na hrací ploše
 • Lézt po ochranných sítích
 • Prolézat mezi ochrannou sítí a plotem
 • Jezdit na jakýchkoli prostředcích (včetně kolečkových bruslí)