Provozovatel: obec Kotvrdovice

  • Provozní doba: 7 – 21 hod
  • Hřiště lze používat pouze ke sportovním účelům
  • Užívání hřiště je pro hráče bezplatné
  • Hráči se musí přezouvat do vhodné sportovní obuvi (ne kopačky)
  • Pro místní družstva (fotbal a nohejbal) je stanoven týdenní rozvrh
  • Pro rezervaci hrací doby je na stránkách obce vytvořen rezervační kalendář
  • Místní obyvatelé mají zvýhodněný přístup na rezervační kalendář
  • Provozovatel může pronajmout hřiště skupině hráčů z jiné obce za úplatu
  • Za vzniklé úrazy neodpovídá provozovatel
  • Jakékoli poškození neprodleně hlásit provozovateli
  • Nalezené věci se odevzdávají provozovateli
  • Po skončení hry musí každý hráč provést úklid hřiště

Je zakázáno

  • Pohybovat se po ploše v nevhodné obuvi (kopačky, střevíce, tretry apod.)
  • Vodit na hřiště zvířata
  • Kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky, odhazovat žvýkačky
  • Konzumovat jídla a nápoje na hrací ploše
  • Lézt po ochranných sítích
  • Prolézat mezi ochrannou sítí a plotem
  • Jezdit na jakýchkoli prostředcích (včetně kolečkových bruslí)