Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Kulturní akce

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Kulturní akce

Články s fotografiemi z kulturních akcí můžete zasílat na info@kotvrdovice.cz

Další fotografie z akcí pořádaných v Kotvrdovicích si můžete prohlédnout na odkazu, který poskytla Jana Varnerová:

https://picasaweb.google.com/…143991507737

Fotogalerie ze starších akcí můžete vidět také zde:

http://www.kotvrdovice.rajce.idnes.cz/

Zvolte si období: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

26. 12. 2018 - Živý Betlém

Živý Betlém 2018

Po dvou letech na Štěpána připravili skauti představení Živý Betlém. Místní skautský oddíl se skládá ze senetářovských a kotvrdovských družinek, proto se vždy představení mezi našimi vesnicemi obrok střídá.

Ve tři hodiny začal program v doslova nacpané kapli divadelní scénkou, díky které jsme mohli vidět, jak anděl vybíral vhodná zvířata, která by mohla být u Ježíškova narození. Svou krásou chtěl oslnit páv, svým smradem zahnat případné nepřátelé tchoř, had chtěl napravit svou chybu atd., ale nakonec zvítězili pokorní a tiší: vůl a osel. S nimi jsme se tedy všichni odebrali před kapli hledat jesličky.

Vypravěč nás dovedl spolu s pastýři do betlémské stáje a spolu s nimi jsme si mohli všichni zazpívat známé i méně známé koledy. Nakonec do Betléma doputovala i cizí delegace – tři mudrci v doprovodu velblouda.

Po představení bylo možné se ohřát a povykládat při čaji či svařáku. Na dobrovolném vstupném se vybralo 2372 Kč. Za vaše dary velké díky. Výtěžek bude poslán českému misionáři Járu Vracovskému, který se v Mongolsku stará o chudé děti v salesiánském středisku.

Každý rok se snažíme sehnat živého Ježíška, tentokráte jí byla půlroční Františka. Těšíme se, koho nalezneme ve stáji za další dva roky. Za skauty M. Chrástecká

Fotografie od D. Gryma si můžete prohlédnout zde:

https://photos.app.goo.gl/jHL1hNYLxTEZUiAr9 


12. 12. 2018 - Zahájení adventní doby 2018

Zahájení adventní doby 2018

V sobotu 1.12 jsme se v 16 hod mnozí sešli na parkovišti před Surfem, abychom společně zahájili slavnostní předvánoční čas – advent. Po uvítacím proslovu pana starosty zahájily děti program adventním pásmem, v rámci kterého představily dávné zvyky. Na svátek sv. Amrože dříve chodíval po vesnicích Ambrož, který lákal děti na sladkosti, na sv. Lucii chodily po vesnicích bílé lucky, které kontrolovaly, zda je uklizeno a na závěr přišel svatý Mikuláš s andělem a čertem. Anděl pak všem přítomným dětem rozdal perníček, Ambrož sladkosti a lucky je zkontrolovaly husí peroutkou. Pak si všichni děti mohly s chasou zazpívat adventní písničku, kterou místní žáci trénovali ve škole. Chasa zazpívala ještě další lidové adventní písničky o putování těhotné Panny Marie do Betléma a jedna z nich byla dokreslena folklorním tancem nazývaný starodávný. Při poslední písničce Pozdraveno budiž světlo se rozsvítil obecní adventní věnec, který letos nazdobila zastupitelka Monika Sehnalová. Díky patří také místostarostovi Martinu Kovářovi za skvělé ozvučení. K občerstvení nabízeli místní hasiči výborný svařák a dobroty z udírny. Všem zúčastněným velké díky.  Za chasu Marie Chrástecká 

Video, které natočila Sabka Kraváčková a sestříhala Nika Fránková je možné shlédnout zde.


31. 10. 2018 - Oslavy 100 let republiky

I naše obec se zapojila k důstojným oslavám k 100. výročí založení republiky. V sobotu 27. října jsme se v pět hodin sešli v obecním parku u nové lípy, kterou tu pro slavnostní sázení předchystali v dopoledních hodinách končící starosta obce Alois Kunc a budoucí starosta obce Jindřich Kocour. Před začátkem oslav byla již lípa ozdobena trikolorou.

Program začal za zvuku Kotvrdovického pochodu slavnostním průvodem s prapory, které nesli zástupci hasičů, krojované chasy a skautů. Vedoucí skautského oddílu zahájili oslavy zazpívání celé české a slovenské hymny. Po té následoval zahajovací proslov pana starosty Aloise Kunce, který reagoval na retro výtisk Lidových novin z roku 1918, které tehdy začínaly slovy: "Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem....Naše mladá svoboda i blahobyt nás všech závisí nyní na naší kázni..." Starosta ve svém proslovu vzpomněl na národy, kteří na svou svobodu stále čekají a poukázal na to, že i dnes naše svoboda závisí na naší poctivé práci a na tom, jak jí naučíme naše děti.

Po té vystoupila paní Hana Šenkýřová se svými dvěma zajímavými vstupy o historii naší obce. Díky tomu jsme se mohli ponořit do doby přibližně před sto lety a projít se vesnicí postupně až k r. 1989. Za přípravu jí patří velké díky. Rovněž skautským vedoucím patří velké díky za hudební doprovod celé slavnosti. Mohli jsme si s nimi zapívat prvorepublikové šlágry od známého zpěváka Karla Hašlera a dozvědět se tak mimojiné, proč se hašlerky jmenují hašlerky. Ty během oslav byly rozdávány dětem. Náměstek starosty hasičů se starostou obce rovněž předali trička místním členům hasičského sboru, kteří se stali v rámci soutěže VCB skokany roku. Velký dík patří také právě náměstku starostovi hasičů Jindřichovi Kocourovi za oslovení všech spolků obci, aby se tak i jednotliví zástupci podíleli na slavnostním zasazení nové lípy. Ruku k dílu tak postupně přidali: dosavadní starosta obce Alois Kunc s místostarostou obce Zdeňkem Pernicem, dále nově zvolení zastupitelé a zástupce hasičů, skautů, fotbalistů, zahrádkářů a krojované chasy. Všem pak Jindřich Kocour poděkoval a vyslovil přání, abychom nadále drželi jako obec pohromadě a navzájem spolupracovali.

Po šesté hodině se už začalo stmívat, tak jako poslední píseň uvedl skautský vedoucí Jaroslav Chrástecký Svatováclavský chorál. Zmínil, že jde o píseň, kterou zpívali naši předci při všech slavnostních událostech a poprosil tak o požehnání pro naši obec do dalšího století.  

Na závěr pak Jindřich Kocour poděkoval dosavadnímu starostovi za jeho 28 let práce pro naši obec a popřál hodně štěstí v zaslouženém důchodě. Starosta Alois Kunc se rozloučil slovy, že to bylo krásných 28 let, stejně jako je krásný tento den a bude ještě hezčí až začne slavnostní ohňostroj. Byl tedy vydán pokyn k odpálení ohňostroje. Ohňostroj trval 4 minuty a byl vskutku krásný. Poslední díky patří hasičům za milé občerstvení a všem zúčastněným, kteří s deštníkem vyrazili za konečně pravého podzimního počasí do parku a společně jsme prožili tento významný svátek naší vlasti. Marie Chrástecká

(další fotografie jsou přiloženy po textem)

Zobrazit celý text »


26. 6. 2018 - Hody 2018

Fotografie od Dana Gryma si můžete prohlédnout zde:

https://www.zonerama.com/Dagr/Album/4420493?secret=UiwwFl1F3V72e7l4Osr5r8l4q

HODY 2018

O víkendu 8.-10. června v naší obci probíhal 10. ročník krojovaných hodů a oslavili jsme tak společně slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, kterému je zasvěcena naše kaple. Milá rodina Šamanova roztáčela kolotoče pro děti již od středy. Ve čtvrtek chasa ozdobila vesnici břízkami. V pátek byla na Parketě hodová zábava se skupinou Prorock a vystoupila i místní kapela Ad libitum. V sobotu stárci vyváděli své tanečnice ze svých domů. Stárek vždy u své tanečnice zatloukl na dveře a jakmile dívka uslyšela píseň „Tluču, tluču, otevřete“, otevřela stárkovi dveře, odměnila ho voničkou za klobouk a ozdobila pentlí na vestu.Za to ji stárek vyzval k tanci a po té se celá chasa mohla krátce občerstvit. Tímto moc děkujeme všem hostitelkám, které nachystaly pro naši chasu spoustu dobrot. V 18 hod začaly hlavní oslavy na Parketě. Nejprve vystoupily s lidovými tanci místní děti ze SZUŠ, po té chasa předvedla mužský masopustní tanec Podšable, děvčata pak karičky.  Dále pak následovaly dva společné tance - boršické a myjavské tance. Letos tancovalo celkem 12 párů. Mezi již zkušené tanečníky jsme přivítali letos dvě nové tanečnice, a to Soňu Doleželovou a Valču Sůsová, ta si ale bohužel dva dny před hodama zlomila prst na noze, takže společné choreografie tak byli ochuzeny o jeden šikovný pár. Během večera také poprvé vystoupily i vdané ženy v podhoráckém "babském" kroji se svým babským pásmem na téma senoseč. Za své pěkné vystoupení s hráběmi získaly přezdívku „hraběnky“. Na závěr ukázali tanečníci folklorního soubory Trnka pásmo valašských tanců. Všichni účinkující sklidili za své vystoupení velký potlesk a patří jim mé velké díky! V pozdějších hodinách byla možnost se utkat v bramborové volence a kluci si pak mohli zasoutěžit v kozáčku. Letos tuto soutěž vyhrál tanečník ze křtinské chasy. Jsme velmi rádi, že nás navštívili i zástupci z rudické a jedovnické chasy. O všechny hosty i příchozí se pečlivě staral náš sklepmistr Jožka. Kolem jedenácté hodiny se už mnozí ptali, zda bude opět Labada. A byla. Celý parket byl tímto tancem zaplněn. Počasí navzdory bouřlivé předpovědi vyšlo krásně a tancovalo se a hodovalo v plném proudu s cimbálovou muzikou Pajtáš až do půlnoci. Po té nastoupili s vlastními nástroji manželé Kovářovi a zpívali do ranních hodin. V neděli zahájil jáhen Zbyněk Vančura slavnostní průvod u křížku a s doprovodem členů Bivojanky průvod došel do kaple, kde v 11 hodin sloužil mši svatou rodák Karel Doležel. Místní schola a místní scholička doprovázeli mši svatou krásnými písněmi. Odpoledne bylo na Parketě zase živo. Od 15 hod tam vystoupily místní děti se svojí kapelou a po nich nás bavilo až do večera jedovnické Třetí podání. Začínající vítr naštěstí přinesl nakonec jen pár kapek, nicméně kapela raději hrála ve stanu. Nakonec se ale tancovalo i venku a k závěru byl Parket opět plný tanečníků. Jako doprovodný program vystoupili nadšenci do historie, konkrétně do období třicetileté války a ukázali nám, jak se tehdy bojovalo. Chasa po programu opět vyrazila na kolotoče a ti co měli ještě sílu se sešli uprostřed Parketu u "kulatého stolu" a zpívalo se. Velké díky patří všem, kdo se podíleli na organizaci, ale také všem příchozím! Vytvořili jste všichni krásnou hodovou atmosféru. Rovněž díky za všechny milé nácviky, jak s chasou, tak s vdanými ženami. A díky Bohu za velké požehnání, kterým nás zahrnuje po všech deset let krojovaných hodů. A na závěr děkuji Standovi a Nice Frankovým a Sabce Kraváčkové za výpomoc s vedením nácviků, abychom tak měli klid na narození naší malé Františky, která se nám narodila právě během jednoho z nedělních nácviků.

Marie Chrástecká


1. 6. 2018 - Pohádkový les

Pohádkový les 2018

V pátek 1. června připravila místní chasa ke Dni dětí Pohádkový les. Vstup do Pohádkové říše byl opět u rybníka na Žlebě, kde ale tentokrát doslova vyschl vodníkovi šos, protože jeho rybník byl dočista bez vody. Děti tak po lžičce musely donést vodníkovi na ostrůvek alespoň trochu vody na jeho kabátek, on jim za odměnu ukázal v sítí několik sladkovodních ryb. Na dalším stanovišti u bývalé drůbežárny čekala zakletá princezna a děti mohly pomoci princi zazpívat písničku a vysvobodit ji. V lese samozřejmě nemohl chybět ani Krakonoš, který děti vyzkoušel z listnatých a jehličnatých stromů. Na dalším stanovišti se děti zahřály, protože několikrát musely oběhnut strom, u kterého seděla promrzlá Nastěnka. Mrazíkův zpěv byl slyšet ještě skoro u loupežníků, kde děti musely zdolat jejich lanovou zátarasu. Cestou dále se děti dostaly do pohádky za Červenou Karkulkou, kterou před vlkem těšili nějakou básničkou. O kousek dále je už vyhlížela babka s dědkem, kteří rádi pozvali děti do své perníkové chaloupky, rádi nechali, ať jim děti nakrmí jejich kůzlata a babka byla úplně nejradši, když si s ní někdo zatancoval. Cesta pokračovala do další známé pohádky, a to O Budulínkovi. Zrovna totiž lišky věznily Budulínka ve své noře, ale naštěstí babička s dědečkem všechny lišky pochytali do pytle a děti se mohli radovat ze šťastného setkání babičky a dědečka s Budulínkem. O kousek dál prosila děti o pomoc Sněhurka, protože se jí někde zatoulal sedmý trpaslík. Děti tak místo něho pomohly ostatním trpaslíkům hledat poklad. Ač jezero bylo v nedohlednu, přesto se děti na chvíli ocitly u Jezerní královny a musely s labutí princeznou třídit perly. Z poslední stanoviště, kde se děti zhouply na houpačce s Annou a Elzou a kde Olafovi pomohly najít poztrácenou zeleninu, se děti ubíraly již v říší lidí k nedalekému letišti, kde na ně čekalo občerstvení. Za chasu Marie Chrástecká    

Fotky můžete vidět zde:

https://kotase.rajce.idnes.cz/


10. 2. 2018 - Masopust 2018

10. února procházel naší vesnicí opět průvod masek za zvuku harmoniky, na kterou zkušeně hrál Jakub Vančura. Odpoledne si masky sotva chvíli odpočaly a v 18 hod jsme se všichni opět sešli na masopustní zábavě v Orlovně, kde jsme společně pochovali basu. K poslechu hrála skupina Kokeno.

Všem zúčastněným děkujeme za opět vydařenou společnou akci!

Fotky možné shlédnout zde.

Kontaktní informace

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice 198
okr. Blansko

Tel, fax: 516 442 237
info@kotvrdovice.cz

IČ: 00637327

Úřední hodiny
Pondělí 14:30 - 17:00 (starosta) tel. 607 180 634                                                                                             9:00 - 12:00 (místostarosta)

Úterý 8:00 - 11:00

Středa 15:00 - 17:00

Z fotogalerie
Náhled fotografie

Fotografie z galerie: Obec Kotvrdovice 2018

Škola a obecní úřad

virtualni-prochazka

Hlášení rozhlasu

15. 5. 2019

Hlášení dne 15. května

17.5. 2019 přerušení dodávky el energie Nová Čtvrt 11:30-13:30 hodin

18.5.2019 drůbežárna Prace -prodej kuřic od 10:30 hodin

18.5.2019 Memorial Aleše Kosíka od 9:00 na hřišti u Orlovny

22.5.2019 sběr a svoz nebezpečného odpadu 17:00 hodin u jednoty

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
20. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Pozvánka na jednání ZO 27.5.2019.

15. 5.

Nové hlášení ze dne: 15. května.

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

pasek-cestujeme

czechpoint