Lidé

Martin Kovář

Místostarosta

tel.: 724 187 402
mistostarosta@kotvrdovice.cz