Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > O Kotvrdovicích

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

O Kotvrdovicích

Obec Kotvrdovice leží na okraji okresu města Blansko, v blízkosti okresů Vyškov a Prostějov. Geomorfologicky je obec součástí Drahanské vrchoviny, na okraji Moravského krasu. Nejvyšší bod v katastru obce (u vysílače Kojál) dosahuje 600 m nadmořské výšky, nejnižší (dolní rybník) je v nadmořské výšce 500 m.

kotvrdovice-letecky-snimek

V obci se nachází základní škola od 1. – 5. třídy, mateřská škola a od září r. 2014 i dětská skupina, podací pošta, knihovna, sportovní letiště, orlovna, fotbalové hřiště, osvětlené multifunkční hřiště s umělým povrchem, asfaltové hřiště, na kterém se v zimě udržuje ledová plocha, park s dětským hřištem v centru obce, lesní hřiště s lanovými průlezkami a volejbalovým hřištěm U Brány, dvě prodejny smíšeného zboží a několik míst s občerstvením (Pohostinství u Pásků, Bufík u dědy Surfáka…) a několik firem (viz odkaz firmy a služby).

Naučná stezka Kotvrdovice dávné a současné

Od září 2012 slouží občanům a všem ostatním zájemcům 13 informačních tabulí, na kterých se lze dočíst nejen o historii obce, ale i o okolní krajině a jejím vývoji. Výchozím bodem je tabule v obecním parku. Propagační letáky lze vyzvednout v Bufíku stojícím vedle uvodní tabule, dále v místních obchodech, knihovně a OÚ.

Propagační leták s vyznačenou trasou naučné stezky si můžete prohlédnout zde.

Kaple Božského Srdce Páně

nova-kaple-nahled

Dle obecní kroniky se kaple začala stavět v r. 1938 vedle stávající zvoničky a byla dokončena za 2. světové války. Slavnostní svěcení proběhlo 30. srpna 1942. Kaple je zasvěcena Božskému Srdci. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. V roce 1946 proběhlo slavnostní svěcení nového zvonu na počest šťastného návratu do obce

z vystěhování, původní zvon totiž odvezli němečtí okupanti pro vojenské účely. Křížová cesta byla pořízena v roce 1947. V roce 1966 byla zbořena nepoužívaná zvonice za kaplí a kaple byla zvětšena asi o polovinu své původní plochy, byla provedena přístavba presbytáře a sakristie.

Od roku 1980 je oltář obrácen k lidem, původní oltář byl dřevěný a byly v něm dle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od tohoto roku zdobí naši kapli vzácný oltářní obraz od Mikoláše Medka (1926 – 1974) s názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář František Vavříček (1913–1995), který modernizoval zdejší kostely.

Další úpravy presbytáře, jehož interiér navrhl Ludvík Kolek, proběhly v roce 1987. Tehdy byla dána mramorová mozaika kolem obrazu, nový svatostánek a později i nový oltář.

Mezi nejnovější úpravy kaple patří nové vchodové dveře, které byly zabudovány v roce 2013.

Poslední nejpřitažlivější úpravou je plastika Božského Srdce na předním průčelí kaple. Plastika byla zhotovena a vysvěcena v červnu 2014 dle návrhu mezinárodně uznávaného umělce Jana Koblasy (nar. 1932, žijící v Hamburku). V naší kapli od něj už máme boční světla znázorňující Boží Trojici. Monumentálním reliéfem na kapli chtěl umělec docílit, aby bylo na stavbě na první podhled jasné, že jde o sakrální stavbu. Modrou barvu srdce vybral Jan Koblasa kvůli své velké úctě k Panně Marii (modrá barva je nejen mariánská barva, ale také barva Naděje). Srdce je do plastiky zahloubeno jako znamení přitažlivosti Božského Srdce. Paprsky rozlévající ze srdce do všech stran znázorňují právě prýštící lásku, která se z Božského Srdce šíří neomezeně na nás a všude kolem nás. Kéž při projíždění okolo nově upravené kapličky aspoň občas zatoužíme mít podobně milující srdce…

1.7.2017 byla instalována jeřábem nová vyšší věžička. Kvůli celkové statice kaple do ní však nemohl být umístěn zvon, a tak se zvoní pouze autmaticky z reproduktorů každý den v 7, 12 a 19 (v létě 20) hodin a dále vždy v pátek v 15 hod.

20170701_083535

 

Pravidelné mše svaté:

Každý čtvrtek v zimním čase od 18 hod, v letním od 19 hod

Každou čtvrtou neděli v měsíci v 9 hod, na hodovou neděli od 11 hod (dle svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)

V adventní době každé úterý roráty v 6:30

Partnerská obec Aschheimaschheim-skipark-nahled

V roce 1997 navázaly Kotvrdovice společně s obcí Jedovnice přátelství s bavorskou obcí Aschheim. Po podpisu smlouvy o spolupráci v roce 1999 se přátelství mezi představiteli obcí rozšířilo na spolky a zájmové organizace. Dochází k pravidelným návštěvám obou stran a naši studenti mají možnost v době letních prázdnin brigády v Aschheimu a zdokonalit se mimojiné v německém jazyce.

Více o Aschheimu na stránkách www.aschheim.de

 

 

Významné osobnosti naší obce:

Josef  Daněk – vynálezce

Datum narození: 8. 4. 1920

Datum úmrtí: 29. 5. 2001

• vynalezl vlakové brzdy DAKO a získal tak v roce 1952 patent za zdokonalení ventilu, který je   hlavní součástí brzd a zajišťuje plynulé brzdění celé vlakové soupravy

• za svůj vynález obdržel v roce 1957 státní cenu

 

RNDr. Míla Tomášová – spisovatelka

Datum narození: 24.9. 1920

Datum úmrtí: květen 2001

• zabývala se náboženskou a jogistickou filosofií

• knihy: Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo svědomí a sbírka básní Průzračný svět

 

Prof. Zdeněk Zouhar – skladatel

Datum narození: 8.2. 1927

• výběr z jeho skladeb: Skladby operní a kantátové, Skladby orchestrální a koncertantní, skladby komorní, Skladby vokální pro sólový hlas s doprovodem, pro sbory, Skladby pro mládež

• jeho syn Vít Zouhar také skladatel a muzikolog

Skladba Kotvrdovický pochod je uložen na OÚ.

 

Josef Musil – výtvarný umělec a major čs. armády

Datum narození: 25.9. 1928

• jeho úspěšná řezbářská díla Srdce, Strom naděje, Jeskyňky a Povodeň zdobí lázně Teplice nad Bečvou, v Krnově stojí velké dílo Hořící pochodeň a některá jeho díla jsou v zahraničí (Holandsko, Německo, Rrakousko, Anglie a USA).

• v kotvrdovickém parku lze vidět jeho dřevoryt Odolnost a jeden jeho další exemplář zdobí zasedací místnost na Obecním úřadě

• jeho syn Jiří – mistr republiky v krasobruslení, r. 1982 prvenství na mistrovství světa v kategorii tanečních párů

Obnovený kotvrdovický kroj

spolecna-nahled

img_0830-nahled

sam_0938-nahled

– od r. 2013 obec vlastní 12 párů obnoveného kotvrdovického kroje. Kroje obec pořídila na žádost místní chasy, která od r. 2009 připravuje hodové oslavy, v rámci kterých představuje několik folklorních tanců. Na pořízení krojů obec získala dotaci z Jihomoravského kraje. Materiál byl nakoupen v prodejně Brumovicích a kroje ušila paní Hana Zouharová z Ostrova u Macochy.

Kroj obnovili manželé Chrástečtí na základě studia místních kronik, konzultace s místními pamětníky a folklorními odborníky z Brna.

 

Více informací k historii kroje:

Kotvrdovický kroj pochází kroje podhoráckého.

Sváteční oděvy, které se nosívaly na Drahanské vrchovině a jejím okolí ještě v polovině 19. století, se označovaly jako kroj podhorácký.

Dle zápisu v obecní kronice z r. 1958 se mužský sváteční šat skládal ze žlutých kalhot, vysokých holenkových bot, červené vesty a bílé lněné košile se širokými rukávy (nosily se však i tmavé kalhoty a vesta mohla mít barvu i zelenou či modrou). Od dob první republiky v naší obci kroje úplně vymizely. Ženský kroj v místní kronice popsán není. Dle výzkumu Ervína Černého vypadal asi takto:

Na jemně naškrobené spodničky se vázaly tmavé suknice s drobnými květy (černé, červené, modré, fialové barvy). Na suknici se uvazovala úzká, většinou bílá dlouhá zástěrka do pasu. Na bílou halenku se širokým límcem se oblékala černá vestička. Přes tu se křížem přes prsa dozadu vázal ozdobný šátek zvaný „pulka“.

 

ZAPŮJČENÍ KOTVRDOVICKÉHO KROJE

Pokud má někdo z místních lidí či okolních vesnic zájem o zapůjčení kotvrdovického kroje, kontaktujte paní Marii Chrásteckou (tel. 608 513 108), která za kroje zodpovídá.

OBNOVENÍ „BABSKÉHO“ KROJE

Na hody v r. 2018 vystoupilo poprvé šest místních vdaných žen se svým babským pásmem v obnoveném  podhoráckém kroji určeném právě pro vdanou ženu. Tento „babský“ kroj má jednodušší sukni a spodničku, vrchní část kroje tvoří tzv. jupka (kacabajka), vdané ženy by totiž měly mít zahalené ruce.

Čtyři kroje jsou v obecním vlastnictví. Celkové náklady na pořízení jednoho kroje činily 2800 Kč, náklady na šití zasponzoroval pan Zdeněk Pernica, zbylé náklady byly zaplacené z dobrovolných přísvěvků vybraných při jednotlivých hodech. Kroj nechali ušít manželé Chrástečtí u paní Zouharové v Ostrově na základě studia dochovaných částí podhoráckého kroje v obci Kořenec a na základě rad líšeňského folkloristy Jiřího Hemelíka.

225

Kontaktní informace

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice 198
okr. Blansko

Tel, fax: 516 442 237
info@kotvrdovice.cz

IČ: 00637327

Úřední hodiny
Pondělí 14:30 - 17:00 (starosta) tel. 607 180 634                                                                                             9:00 - 12:00 (místostarosta)

Úterý 8:00 - 11:00

Středa 15:00 - 17:00

Z fotogalerie
Náhled fotografie

Fotografie z galerie: Obec Kotvrdovice 2018

Obecní park s dětským hřištěm

virtualni-prochazka

Hlášení rozhlasu

25. 3. 2019

Hlášení dne 25.března

Zápis do 1. ročníku ZŠ - 2. 4. 2019 od 12:15 hod

Přednáška o Titanicu - 26. 3. od 17:30 hod v Orlovně

Sběr železného odpadu - 30. 3. 2019

Drůbežárna Prace -26. 3. od 10:30 hod

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
16. 4.

Vloženo nové usnesení Usnesení ze zasedání ZO 8. 4. 2019.

16. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Záměr obce.

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

pasek-cestujeme

czechpoint