Novinky

Tříkrálová sbírka 2018

V  sobotu 5. ledna  prošlo naší obcí šest skupinek koledníků.

Vybrali celkem 32 465,- Kč.

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli a také dětem a jejich dospělému doprovodu za aktivní účast při sbírce. 

Zahájení adventní doby 2017

Dne 2. 12. 2017 poprvé proběhlo slavnostní zahájení adventní doby s rozsvěcováním adventního věnce. Ten však už několikátý rok ojediněle zdobí střed naší obce. Akce probíhala od 16 hod na parkovišti před Surfem, kde vystoupila místní schola s pásmem adventních písní.

Číst více

Hody 2017

Hodové oslavy začaly pro chasu ve čtvrtek zdobením a umísťováním břízek a následným udělením požehnání pro všechny hodovníky při bohoslužbě slova v místní kapli. V pátek chasa pomáhala s organizací taneční zábavy se skupinou Prorock na Parketě. V sobotu od rána probíhalo česání stárek. Stárci se sešli hned po obědě a vyrazili společně k domům místních tanečnic, aby je vyvedli na Parket.

Číst více

Po-hodový volejbal u Brány 2016

Na letošní ročník pohodového volejbalu bylo přihlášeno celkem 6 týmů, na poslední chvíli se však přihlásil i sedmý tým a počet zápasů se tak výrazně navýšil, tak se hrálo opět do setmění. Vyhrálo opět družstvo jedovnických skautů, jako druzí skončil kotvrdovský tým Mír v duši a jako třetí další místní tým – Fotbalistky.

Číst více

Hody 2016

Pro chasu začaly hodové oslavy již ve čtvrtek zdobením a roznášením břízek, při mši svaté pak pan farář udělil požehnání pro zdárný průběh hodů. V pátek hrála na parketě k tanci skupina Prorock, v sobotu od šesti hodin místní chasa zatancovala několik folklorních tanců při cimbálové muzice Varmuža, po půlnoci se ještě na parketě zpívalo s vlastními nástroji.

Číst více

Pohádkový les 2016

Kulturní komise s místní chasou zorganizovali pro děti Pohádkový les, vstup do lesa byl tradičně u rybníku na žlebě, kde děti Vodník s převozníkem převezli na druhý břeh do pohádkové říše, tam děti pomáhaly např. princi probudit spící princeznu, loupežníky učily lézt přes překážky, zazpívaly Červené Karkulce…

Číst více

Setkání jubilantů 11. 11. 2015

Svatý Martin má přijet na bílém koni, ale letošní 11. listopad nás vítal počasím téměř letním. A tak naši kotvrdovští jubilanti, kteří svá životní výročí oslavili ve druhém pololetí roku 2015, měli cestu do horního pohostinství na celkově již šesté setkání jubilantů, zalitou hřejivými slunečními paprsky.

Číst více

Dýňobraní a lampiónový průvod se sv. Václavem

Druhé kotvrdovické dýňobraní mělo opět velký úspěch, v pátek se ve velkém dlabaly dýně v místní orlovně a ochutnávaly dýňové speciality, v sobotu sv. Václav tentokráte však i se svojí družinou vedl celý lampionový průvod, kterému od Brány na cestu svítily ozdobené dýně. Následovalo posezení u burčáku. Velké díky patří všem organizátorům a pomocníkům.

Číst více