Novinky

Poděkování

Ředitelka školy velice děkuje všem příznivcům kotvrdovické školy, kteří finančně přispěli formou koupi drobných dárků na sobotním rozsvícení adventního věnce a vánočního stromu. Škola tak získala 8 176,-Kč. Peníze budou použity na sportovní či kulturní akce pro děti.

Hody 2022

Hody 2022 – 14. krojované kotvrdovické hody

Hody jsme si po dvou letech zase užili všichni společně na place před orlovnou. V rámci chasy tancovalo deset párů, z toho pět nových mladých tanečníků, mezi šesti hraběnkami si zatancovaly dvě nové tanečnice a mezi chasičku, která předvedla pásmo her a říkadel, přibyly tři nové děti.

Chasa ozdobila vesnici břízkami, jáhen Zbyněk ve čtvrtek požehnal všem hodovým oslavám. Ty začaly v pátek hodovou zábavou se skupinou ARCUS, kterou zajišťoval SDH Kotvrdovice.

Navzdory nepřívětivé předpovědi počasí přálo po celé hodové oslavy. Hlavní sobotní program s cimbálovou muzikou začal v šest hodin. Poslední roky se v tuto dobu začínává jednak proto, že chasa má před tím ještě hodně povinností – příprava placu, vyvádění stárek, nácvik s cimbálkou, a jednak jsme si vědomi toho, že jsme na vesnici, kde mnoho místních, ale i přátel z okolních chas, má v sobotu plno práce a v neposlední řadě se v podvečer v krojích už lépe tančí.

Chasa si opět připravila několik nových tanců – hodové pásmo z Malé Hané, Kalamajku z východních Čech, slovenský čardáš a pak kluci kloboukový tanec a holky karičky. Za poslední dva tance, jejich přípravu a nácvik, patří dík Tomovi Alexovi a Barči Odehnalové. Mám velkou radost z nadšení pro folklor a ochoty pomáhat z řad mladých lidí. Na dřevěném parketu to opravdu žilo až do poslední písničky, kterou nám zahrála cimbálová muzika Jožky Imricha krátce po půlnoci.

Nedělní oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem od křížku u pošty, kde všechny uvítal jáhen Zbyněk a za doprovodu Bivojanky průvod došel opět před orlovnu, kde pozvání celebrovat mši svatou přijal otec Pavel Havlát.  Radost, kterou v sobě nosí, rozdal mnoha místním i poutníkům. Místní schole patří velké poděkování za hudební doprovod hodové mše svaté. Odpoledne k tanci a poslechu hrála až do sedmi hodin veselá dechová kapela Kutálka z Jedovnic.

K tomu všemu od čtvrtka do neděle rodina Šamanova obsluhovala vždy s úsměvem své kolotoče a na závěr pak chase dopřála na všem jízdu gratis, což zdaleka není jinde samozřejmostí. Takže i jim patří velké díky.

Ač bylo řečeno mnohým poděkování na místě, ráda je napíšu i sem: děkuji všem z chasy, hraběnkám i dětem za jejich aktivitu a veselost, všem vám příchozím, kteří jste podpořili hodové oslavy svou přítomností a mnoho z vás i dobrovolným příspěvkem. Za sobotu a neděli se vybralo v rámci dobrovolného vstupného téměř 13,5 tisíce korun, za což moc děkujeme!!! Část používáme vždy na údržbu krojů a zbytek bych ráda využila na ušití dalšího „babského“ kroje, aby se mohly přidat i další zájemkyně. Velké poděkování všem kapelám, skvělému zvukaři Martinu Tronečkovi, všem, co chystali plac a zajišťovali zázemí, hasičům za občerstvovací službu, paní učitelce Jílkové a dětem ze SZUŠ za jejich tanečky, Monice Sehnalové za obětavé načesání stárek, Barči Odehnalové za naškrobení všech spodnic a rukávců, Haně Jodasové za nakreslení obrázků na plakát, Rosťovi Hajnému za natáčení a pohotový sestřih z hodů (možno vidět na odkazu níže), Danovi Grymovi za fotografování a v neposlední řadě děkuji celému vedení obce, našemu panu starostovi a místostarostovi za opravdu velkou podporu hodových oslav.

Krátké video od R. Hajného:

Fotky od D. Gryma:

https://photos.google.com/share/AF1QipMnXBGrKqmL33ojLg5Uq1iUnUHLVB6i9lOT2l_SlqnzjVdX-z0VWzGfOUYywnfpFg?key=cWJUWl9fWldBdjNNM2ZldlZvY3pQcWhHZm13VkRB

 za chasu Marie Chrástecká

Datové schránky od 1. 1. 2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Oznámení – VAS, a.s.

VAS a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řádu a odkalení dojde k přerušení dodávky pitné vody

a to dne 15. 11. 2022 v době od 8:00 – 15:00 hodin a to v celé ulici Nová Čtvrt a přilehlé výstavby od čp. 322 směrem

k vodojemu. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u čp. 273.

Výroba adventních věnců

V sobotu 19. 11. 2022 od 16:30 hodin si můžete přijít do Orlovny vyrobit adventní věnec. Akci pořádá ZO zahrádkářského svazu. Chvojkové větvičky jsou zajištěny, na místě je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu drátky, korpusy, svíčky a ostatní doplňkové zboží, nástroje na stříhání větviček si přineste vlastní.

Pro děti bude zdarma tetování s vánočním motivem, svařák a občerstvení je rovněž zajištěno.

Informace OÚ

Pozvání na přátelské utkání dorostenek

Kras – Zlín (účastník 2.ligy dorostenek na Moravě). Neděle 6.11.2022 v Kotvrdovicích, začátek 10:00hod. Přijďte povzbudit naše hráčky.

Pošta Kotvrdovice

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Kotvrdovice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu v úterý 8.11.2022 z provozních důvodů. Upravená otevírací doba provozovny:  

Úterý 8.11.2022 – Standardní HpV: 8:00 – 12:00 Dočasné HpV:  7:30 – 9:45

FIRMA OBUV PROSTĚJOV POŘÁDÁ V SOBOTU 5. LISTOPADU  PRODEJNÍ AKCI S OBUVÍ PÁNSKOU, DÁMSKOU, DĚTSKOU I NADMĚRNOU VELIKOSTÍ. PRODEJ SE USKUTEČNÍ U SAMOOBSLUHY   OD 8-11 HODIN.