Novinky

Nabídka očkování

Město Blansko nabízí veřejnosti očkování proti covidu-19 bez nutnosti předchozí registrace do registračního systému ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 9h do 12:30h. Očkovány budou pouze lidé od 18 let. Očkování proběhne v budově Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Tým z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bude zájemcům podávat vakcínu společnosti Pfizer/Biontech.

Bližší informace na e-mailu kourilova@blansko.cz a telefonu 775859487.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. 2021 od 13:30 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Obcí projde několik skupin koledníků. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Děkujeme všem, kteří koledníky vlídně přijmou a sbírku podpoří a také samotným koledníkům, kteří nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.

Informace FÚ Blansko

Finanční úřad pro JMK zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.

Uzavření Obecního úřadu

Obecní úřad bude od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřen.

Zaměstnanci OÚ přejí všem občanům klidné vánoční svátky a v roce 2022 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Nová změna svozu plastů

Svozová firma SUEZ opětovně změnila termín svozu plastů v nádobách od domu. Původní termín připadající na lichý pátek 24. 12. 2021 se nově přesouvá na náhradní termín, a to na sobotu 18. 12. 2021. Nádoby s plasty přistavte ke svozu ideálně již 17. 12. 2021 večer.

Provoz kanceláře OÚ

V 45. kalendářním týdnu a i 15. a 16. listopadu 2021 je kancelář obecního úřadu uzavřena z důvodu nemoci.

Hlášení dne 1. 11. 2021

 
Sběr železného šrotu – 6.11.2021 odpoledne.

Kominictvi a topenářský servis z malé Morávky  provedou 22.11. 2021 čištění a revize komínů-350,-Kč, plynových kotlů-350,-Kč, kotlů na tuhá paliva-800,-Kč. Objednávky na tel. 608748989.