Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Kniha návštěv

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Kniha návštěv

Návštěvní kniha je kniha nebo sešit, kam lze zapsat jakýkoliv vzkaz či připomínku týkající se místa, kde dochází k návštěvě. Více k definici na Wikipédii https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_kniha

K dotazům na fungování obce slouží stránka Dotazy starostovi.

Pravidla pro užívání knihy návštěv na webových stránkách obce Kotvrdovice

1) Příspěvky nesmí obsahovat vulgární výrazy, nesmí propagovat rasismus a v České republice neregistrované politické strany a hnutí, nesmí podněcovat k náboženské nesnášenlivosti.

2) Příspěvky nesmí obsahovat prokazatelné lži a pomluvy.

3) Každý příspěvek musí být podepsán celým jménem a příjmením přispívatele. V případě kolektivního příspěvku se podepíše za kolektiv minimálně jedna osoba celým jménem a příjmením.

4) Přispívatel uvede také emailovou adresu, ze které je příspěvek odeslán, nebo jiný kontakt, na kterém je možné ověřit totožnost přispívatele.

Nedodržení těchto pravidel bude mít za následek stažení příspěvku z knihy návštěv. Přispívatel (pokud bude identifikován) bude vyzván, aby svůj příspěvek opravil podle těchto pravidel. Pokud tak neučiní do 7 dnů, bude příspěvek trvale odstraněn.

Návrh na stažení nevhodného příspěvku z knihy návštěv může podat každý člen zastupitelstva obce Kotvrdovice.

O stažení příspěvku bude veden záznam obsahující původní podobu příspěvku a důvody stažení, případně trvalého odstranění příspěvku.  

V Kotvrdovicích 13. dubna 2015 Alois Kunc

Návštěvní kniha je kniha nebo sešit, kam lze zapsat jakýkoliv vzkaz či připomínku týkající se místa, kde dochází k návštěvě. Více k definici na Wikipédii https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_kniha

K dotazům na fungování obce slouží stránka Dotazy starostovi.

Příspěvek se zobrazí po schválení.

Napište libovolné dvojciferné číslo:

Martin Kostka 13:42 3.10.2010 e-mail reagovat

Dobrý den paní Chrástecká,
samozřejmě, že dotační fondy nejsou určeny k tomu, aby se „vyždímaly jen na pár vyvolených míst“,jak píšete.O tom, kam finance z dotačních fondů půjdou, ale nerozhodnete ani Vy, ani já, ani pan starosta nebo zastupitelstvo, ale úředníci, kteří o úspěšnosti dotačního projektu rozhodují.Co můžeme tady ovlivnit, je to, jak kvalitní bude záměr,na který bude zažádáno o dotaci,jak tento záměr dokážeme úspěšně obhájit v dotačním projektu a také hlavně to, jak kvalitně,správně a bez chyb bude zpracován tento dotační projekt! Takže, tak jak jsme již uvedli, jako kandidáti OPK,uděláme analýzu potřeb obce pro budoucí období,vyhodnotíme a pak budeme konat.
Tak jak se bez financí nemůže úspěšně rozvíjet soukromý sektor,tak i obec se základními příjmy „pouze z daní“ bude mít omezené možnosti rozvoje.Pokud chceme pro nás a naše děti vybudovat obec „lepší“ a se zázemím, tak dle mého názoru je potřeba pro přísun financí udělat co nejvíce.Jak chcete v budoucnu vysvětlovat Vašim dětem například to, že naše obec nemá vybudované kvalitní zázemí pro sportovní vyžití,když děti v okolních obcích je mají? Nebo jak vyřešíme bez dotací otázku kanalizace v obci, když v současné době okolní obce toto aktuálně řeší, a jistě s pomocí dotací? Jak tedy dle Vás, chcete řešit a financovat další důležité investiční akce, které jsou pro obec do budoucna nezbytné, když příjmy do obce z daní vzrůstat nějakým razantním způsobem asi nebudou? Váš názor je ten, že obec čerpá skutečně jen tak, jak potřebuje.Bohužel já si tím nejsem úplně jistý a myslím, že nejsem sám.
Co se týká informovanosti občanů-to, že jsou informace obecního úřadu „jen“ na úřední desce v dnešní uspěchané době a v době technologií nepovažuji za dostatečné.Jak jsem již uvedl dříve, pro informace by se měly používat všechny dotupné obecní informační prostředky v plné míře.
Přeji Vám krásnou neděli. Kostka Martin

Marie Chrástecká reaguje 19:51 3.10.2010

Dobrý den pane Kostko,
S prvním odstavcem s vámi samozřejmě souhlasím, jinak ale, jak už psal dříve Aleš, jsme hodně rozdílní a asi se nikdy nepochopíme. O to ale nejde, hlavní je se tolerovat. Doufám, že své děti jednou vychováme tak, že je budou zajímat spíše otázky typu: „Proč naši blízcí z Indie nemají co pít, proč naši známí z Keni nemají co jíst…?“. Navíc se obávám, že v budoucnu budou muset naše děti řešit mnohem závažnější problémy než kvalitu sportoviště. Pro mě osobně je důležitější předat budoucí generaci naše tradice a zvyky, postoje a hodnoty, čisté životní prostředí a upravenou krajinu.
Dle mého názoru naše obec v současnosti není vůbec pozadu oproti okolním obcím ohledně investičních projektů a vyžití zde děti mají dle mého dostačující. Chápu, že pro mě dostačující znamená pro někoho nedostačující, proto přeji všem kandidátům, ať už zastoupených v budoucím zastupitelstvu či nikoli, ať dělají podle svého svědomí pro obec to nejlepší.
Nechci tímto příspěvkem dělat ze sebe příliš skromného člověka, protože jím bohužel nejsem, přiznávám, že jsem velmi ráda za vše nové v obci, ať už chodníky, průlezky a trampolínu a těším se na další nové věci a investiční projekty, které plánují s pomocí dotací obě kandidátky.
Na závěr mi dovolte poslední poznámku k omílané informovanosti – nepsala jsem přece, že informace bývají jen na úřední desce, ale i to, že od roku 2006 byly dostupné i na webových stránkách. Zajímalo by mě, kolik lidí si to na internetu během těch 4 let četlo. Pokud si vzpomínám tak čtvrtletní zpravodaje fungovaly také. Nicméně s Vámi souhlasím, že je informovanost potřeba zlepšit. Jen nebyla tak špatná, jak píšete.

Martin Kostka reaguje 22:15 3.10.2010 e-mail

Dobrý večer paní Chrástecká,
máte pravdu, jsme názorově rozdílní a v určitých věcech se opravdu neshodneme.Lidé z Indie a Keni jsou v jiné a určitě životně těžké situaci, ale globálně tuto situaci nevyřeším ani já,ani Vy.V tomto směru máte zajisté větší zkušenosti než kdokoliv z nás, ale komunální problémy je nutné řešit jiným pohledem na věc.Žijeme a pracujeme tady,a pravděpodobně zde budou žít i naše děti,takže je potřeba jim zanechat nejen čisté životní prostředí a krajinu, ale také zázemí a vybudovanou infrastrukturu.Žijeme v 21. století v moderní společnosti!
Neříkám, že je obec Kotvrdovice oproti ostatním někde pozadu, ale určitě je na infrastruktuře v obci co zlepšovat.
Co se týká informovanosti v obci s Vaší argumentací nesouhlasím.Webové stránky byly zastaralé a neaktualizované a čtvrtletní dvojlist „zpravodaje“raději ani nebudu komentovat.
Určitě je co zlepšovat a přeji Kotvrdovicím, aby se ubíraly tím správným směrem. Kostka Martin

Marie Chrástecká reaguje 17:07 4.10.2010

Dobrý den pane Kostko, ohledně žádání dotací na DŮLEŽITÉ investiční akce s Vámi samozřejmě plně souhlasím, nikde jsem snad nepsala o opaku. Rovněž souhlasím, že vždy je co zlepšovat a budoucí zastupitelé mají před sebou mají plno výzev a plno práce. Mějte se pěkně a nashledanou.

Eva Kratochvilová 13:10 3.10.2010 e-mail reagovat

Dobré nedělní odpoledne všem,kteří si všímají diskuze na našich internetových stránkách.Předvolební setkání bylo opravdu velmi vydařené,zejména představování kandidátů včetně promítaných fotografií bylo velmi nápadité.Přišlo hodně lidí,veřejnost má konečně zájem na dění v obci.Děkuji za reakci na mé vystoupení panu Kostkovi,je pravda ,že jsme si z příspěvku Marie Chrástecké vzali každý něco jiného a moje reakce na vystoupení pana Kostky nebyla úplně přesná,tímto se mu omlouvám.Jsem také pro větší dravost při získávání dotací.Současně se domnívám,že nezávisle na obecním úřadu by se měla zvětšit aktivita lidí v různých kroužcích,sdruženích a spolcích.Pokud se v minulosti obrátili na obecní zastupitelsvo se žádostí o finanční podporu,vždy jsme ji odsouhlasili/hasiči,včelaři,turisti atd./

Marie Chrástecká 10:52 2.10.2010 reagovat

Dobrý den pane Kostko,
dovolte mi, abych opět vstoupila do diskuze. Prvně bych chtěla upozornit, že v těchto příspěvcích prezentuji pouze svůj soukromý názor, nikoli názor kandidátu KDU-ČSL. Asi jste opravdu přesně nepochopil, co uvedenou citovanou větou myslím. Nevyplývá z ní vůbec to, co píšete – „pak by nevybudoval nikdo nic“. Dle mého názoru fondy EU slouží k čerpání všem podle jejich potřeby (jak jsem již uvedla, obec Kotvrdovice podle mě takto čerpá), nikoli k tomu, aby se „vyždímaly“ jen na pár vyvolených míst. Opět ale zdůrazňuji, že jde jen o můj názor a názor kandidátů KDU-ČSL neznám. Váš opačný názor respektuji a pokud máte pocit, že naší obci peníze chybí, samozřejmě máte právo s tím něco dělat a já vám přeji hodně štěstí.
Co se týče kulturního života v obci, myslím si, že ten by měl vycházet hlavně z nás občanů, z místních spolků a sdružení, nikoli hlavně z OÚ, pak to teprve dostává správný směr. Se zřízením kulturní komise však s vámi souhlasím, uvidíme, zda se do ní někdo najde a bude fungovat.
Ohledně informovanosti občanů bych chtěla upozornit, že od roku 2006 všechny usnesení zastupitelstva bývají vyvěšena na úřední desce u OÚ a bývala i na starých internetových stránkách. Pokud i po prostudování těchto dokumentů, není něco jasného, určitě je dobré se ptát a požadovat doplnění informací. Věřím, že tak hlavní zastupitelé obce rádi učiní.

Kandidáti OPK 09:49 2.10.2010 reagovat

Volební strana:
Sdružení nezávislých kandidátů
OBČANÉ PRO KOTVRDOVICE
(OPK)

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přišli na naše předvolební setkání 1. října 2010 do Orlovny. Zhruba 100 zúčastněných a diskutujících společně s 13 kandidáty OPK prožilo příjemné 3 hodiny na největším předvolebním mítinku za poslední roky. Těší nás tento zájem o naši kandidátku a náš volební program. Občané Kotvrdovic tímto prokázali, že jim není lhostejné směřování naší obce nejen v následujícím volebním období. My, kandidáti OPK, jsme byli utvrzeni o správnosti naší dosavadní práce pro občany a obec Kotvrdovice. Získali jsme také nové podněty a témata pro další činnost.
Děkujeme.

Martin Kostka 01:47 2.10.2010 e-mail reagovat

Vážená paní doktorko Kratochvílová,děkuji, že jste přišla na předvolební setkání s kandidáty OPK a jsem rád, že jste přispěla do oboustranně korektní diskuse.Rád bych jen tímto reagoval na Vaše vyjádření, že jsem si asi úplně nepřečetl příspěvek pí.Chrástecké ( a nebo ho špatně pochopil), kde pisatelka jednoznačně v první polovině příspěvku uvádí-cituji :„Za jisté,určitě by šlo sehnat pro obec více peněz, ale proč?Proč je nenechat těm obcím z EU, které je více potřebují?“(konec citace).S tímto názorem se neztotožňuji.Pokud by se tímto názorem řídily všechny obce, pak by nevybudoval za přispění dotací nikdo nic a každý by to jen přenechával „těm potřebnějším“! A kdo je „potřebnější“?Dle mého názoru i stanoviska ostatních kandidátů OPK je nutné udělat maximum pro přínos financí do obce pro naplánované investiční projekty (ať už ze strukturálních fondů EU,národních dotací,dotací z JMK a pod.).Samozřejmě získání dotací není jednoduché,proto je nutné využití odborníků, kteří mají 100% úspěšnost a budou zárukou přínosu financí do obecního rozpočtu.Když to jde jinde, proč to nejde i v obci Kotvrdovice? Předpokládám, že dotace, které obec za posledních cca 6 let využila, byly pouze z kraje.Nikde není vidět povinná publicita, jak je tomu za povinnost u dotací z EU !Také by mě zajímalo, kolik dotací se podařilo vyřídit, za jaké období , na jaké investiční akce a v jakém objemu? Bohužel v informačních materiálech obce Kotvrdovice jsem se toho opravdu moc nedočetl a nebo jen velmi stroze. Asi mě budete oponovat, že mají občané chodit pro informace na veřejná zasedání zastupitelstva.Ano mohou. To je , ale právo, ne povinnost. Naopak obec by měla dát co nejvíce podrobných informací občanům prostřednictvím kvalitního zpravodaje obce, webových stránek, popř.veřejného obecního rozhlasu.K tomu tyto sdělovací nástroje jsou určeny a měly by sloužit pro maximální informovanost občanů Kotvrdovic.Co se týká dotací na kulturní a společenské akce,jak píše pí. Chrástecká,tak samozřejmě není potřeba žádné čerpat, protože ani žádné nejsou (alespoň dle mých informací).Dle mého názoru by měla mít tyto akce v kompetenci kulturní komise a určitou podporu by měla zajišťovat obec ze svého rozpočtu.
Ještě jednou Vám děkuji a věřím, že diskuse občanů Kotvrdovic k dění v obci povede ke zkvalitnění života v obci a ke spokojenosti občanů.Jaké prostředí a podmínky si tady vytvoříme, takové je budeme mít ! Martin Kostka,kandidát OPK.

Alois Kunc reaguje 09:16 2.10.2010

V poslední době obec získala tři dotace z EÚ. Kromě informace na úřední desce jsou nálepky s logem EU vylepeny. Více informací Vám rád poskytnu osobně a táké se rád podělím o vzájemné zkušenosti ze získávání dotací. Alois Kunc

Eva Kratochvilová 09:13 1.10.2010 e-mail reagovat

Dobrý den,všichni diskutující.Mám velkou radost z této diskuze,která je myslím velmi přínosná.Naprosto souhlasím s Alešem,že jsme rozdílní lidé,ale všichni snad máme zájem na tom,aby naše obec vzkvétala a lidem se dařilo dobře.A bylo by dobré ,kdyby se do zastupitelstva dostali lidé z obou kandidátek,vždyť v komunální politice se většinou zástupci obou táborů dokážou velmi dobře domluvit na kompromisních řešeních,což bývá pro obec to nejlepší.O tom je vlastně demokracie,to nejlepší co lidé dosud vymysleli.Nesouhlasím s Alešem,že náš starosta dělá všechno sám a my zastupitelé neděláme nic,jen přikyvujeme.Já jsem na jednání zastupitelstva chyběla za 4 roky 2×,ale pokud se nemýlím,Aleš nebyl na veřejném zasedání nikdy!!Celé 4 roky mne udivovalo a mrzelo,že občané na veřejná zasedání vůbec nechodí.Možná,že tato poněkud bouřlivá předvolební atmosféra povede ke zvýšení zájmu občanů o veřejné dění,což by bylo moc přínosné.Přeji všem kandidátům,co mají opravdu chuť udělat neco pro občany Kotvrdovic /a ne hlavně pro sebe/aby se do zastupetelstva dostali a pilnou prací předvedli,jak vážně to myslí.MUDr Eva Kratochvilová P.s.Děkuji za pozvání na předvolební setkání,ráda přijdu.

Marie Chrástecká 09:13 1.10.2010 reagovat

Milý Alane, nechci nikoho ovlivňovat a přesvědčovat, koho volit. Věřím, že si poskytnutí více informací zajistí včas odpovědní lidé. Proto jen krátce k tvému dotazu: Ohledně dotací na kulturní akce jsem jen reagovala na zprávu Aleše Zouhara 30.9, 18:41. Se slovem „skromnost“ jsme se asi nepochopili. Pro mě skromnost neznamená nepracovat naplno a nesnažit se dělat to nejlepší. Tímto příspěvkem raději končím svoji účast v této debatě. Přeji ti, ať tě těší, že jsi se do Kotvrdovic přestěhoval:)

Marie Chrástecká 22:12 30.9.2010 reagovat

Dobrý den,
chtěla bych vyvrátit omyl, že starosta neshání peníze a nerealizuje nové projekty. Přestože dělá mnoho dalších věcí, které by vůbec nemusel, stíhá shánět peníze na různé záměry. Obec z dotací stále čerpá a čerpala už několikrát, např. výstavba mateřské školy, čistička odpadních vod, vybudování cyklostezky, povrchy místních komunikací atd.
Velmi se mi líbí a oceňuji určitou skromnost starosty. Za jisté, určitě by šlo sehnat pro obec více peněz, ale proč? Proč je nenechat těm obcím z EU, které je více potřebují? Je sice pravda, že je sice často nakonec dostanou ti, co je nepotřebují, ale proč být tím špatným a plýtvat fondy EU např. na multikulturní sportoviště, když máme v obci několik hřišť a v okolních obcích (tedy do 2 km) je možné navštívit další sportoviště. Je tedy podle mého názoru pouhý rozmar chtít ve své obci něco takového vybudovat. Vždyť jak by vypadala Praha, kdyby chtěli mít její občané na každých 4 km2 vlastní moderní sportoviště? Na potřebné věci zatím vždy obec peníze sehnala. Takže bych příště byla opatrná s nepravdivým argumentem, že obec nečerpá z dotací. Čerpá, ale s mírou podle potřeby.
Za další, na kulturní akce a činnost spolků není přece potřeba čerpat z dotací! To, co člověk dělá pro druhé, by měl dělat proto, že chce něco upřímně dělat a z vlastní zkušenosti vím, že dělat akce pro nás občany jde i bez dotací. Záleží jen na nás, co chceme pro občany v rámci daného spolku udělat. Většinou žádné rozumné akce nesahají do takových výšek, aby se musely používat dotace. A pokud přece jen vymyslím nějaký dlouhodobější náročnější projekt, tak si peníze budu snažit z fondů EU v rámci svého spolku sehnat sama. Nebudu přeci chtít, aby to za mě dělal někdo jiný.
Je smutné, že se dnešní společnost odnaučila něco dělat zadarmo. Myslím, že bychom se to zase potřebovali naučit. Osobně se snažím dobrovolně dělat pro druhé a obec, co je v mých silách a je pro mě důležité cítit podporu obce. Když za skauty či jiné skupinky požádám obec o příspěvek na občerstvení na danou akci, vždy nám je vyhověno a tato „malá-velká“ podpora je pro mě hlavní.

Aleš Zouhar reaguje 22:59 30.9.2010 e-mail

Maruško Chrástecká (rozená Kuncová), jsme názorově velice rozdílní lidé. Názorově rozdílní jsou i občané Kotvrdovic. Je proto podle mne dobře, aby více lidí kandidovalo do obecního zastupitelstva a voliči si tak mohli vybrat, kam chtějí obec směrovat v příštím volebním období. Jestli chtějí výraznější rozvoj, větší aktivity nebo setrvání na plus mínus stávajícím stavu.
Každopádně Ti děkuji za názor a za zapojení se do této diskuze.
Aleš Zouhar

Alan reaguje 23:14 30.9.2010

Dobrý večer, jsem obyvatel Kotvrdovic pouze pár let, předesílám, že osobně se starostou problém absolutně nemám. Ale na druhou stranu se musím zastat OPK, když tvrdí, že dosud nebyly využity dotace z EU. Jinak by musely být dodrženy určité podmínky, které tady prostě nejsou vidět. Anebo byly využity dotace z EU, potom je tady ale porušován zákon – NIKDE TOTIŽ NEJSOU PANELY ANI INFORMACE o financování z EU. Na druhou část otázky (tak jak byla položena na letácích) jste nám odpověděla, za což převelice děkuji i za ostatní občany, protože nikde jinde se toto nelze dočíst. Prosím o upřesnění, kde je uvedeno, že na kulturní akce atd. chtějí čerpat dotace (to je nějaký nesmysl, ne? – to snad ani nejde). Chci si udělat názor na obě strany, než půjdu volit. Děkuji
PS: S tou skromností jste to snad ani nemohla myslet vážně – jestli ano, tak jdu volit OPK.

Aleš Zouhar reaguje 23:20 30.9.2010 e-mail

Ještě bych rád doplnil, že jednoznačně souhlasím s Tvým vyjádřením o neochotě většiny lidí něco jen tak udělat pro druhé. Velice si proto vážím lidí, co podobně jako Ty aktivně pomáhají a jsou aktivní. Dnešní společnost ovšem bez peněz fungovat nemůže.
Aleš Zouhar

Roman Štrajt reaguje 23:36 30.9.2010 e-mail

Pánové, je pro mne až s podivem, či nepochopitelné, jak mnozí lidé očekávají, že něco dostanou zadarmo (např. nějakou dotaci). Použil bych naopak frázi z jednoho českého filmu: „Pracovní místa je třeba vytvářet, ne vyhledávat.“
Kdypak jste kupříkladu naposledy byli na zasedání zastupitelstva obce (prakticky všechna jsou veřejná), že s takovou jistotou vyprávíte o neschopnosti obce využívat dotace z EU ?

Alan reaguje 23:50 30.9.2010

Když ta možnost je, tak je spíš divné ji nevyužít..
Neschopnosti? Za sebe netvrdím, že je někdo neschopný, to jsme se asi špatně pochopili.
K těm zasedáním – nyní už konečně máme zápisy na stránkách, takže se dozvídáme o čem se jedná. Nebo se snad všechno nezapisuje? O dotacích z EU jsem nic nenašel.

Alois Kunc reaguje 07:42 1.10.2010

Na veřejně prospěšné práce čerpáme otace z EU. Informace byla na úřední desce a je na nástěnce na OÚ trvale vyvěšena. Rovněž jsme z prostředků EU hradili propagaci obce. Leták je na stojanu na chodbě na OÚ. Alois Kunc.

Eva Kratochvilová 15:50 30.9.2010 e-mail reagovat

Dovolte mi,abych se veřejně podivila odvaze kandidátů na starostu u nováčků v komunální politice.Pracovala jsem v zastupitelstvu jedno volební období a poznala jsem ,jak těžká a nevděčná je práce starosty,který často naráží na nepochopení ze strany některých občanů,musí být do jisté míry právníkem a ekonomem,protože v malé obci těžko zaplatíme poradce.Někteří kandidáti z minulé opozice přešli na kandidátku vedenou naším starostou,to je pro něj nejlepší vysvědčení.Nedostatek informací nezavinili zastupitelé ani starosta,ale občané,kteří nechodí ani na veřejná zasedání.Neznalost situace a zákonů neopravňuje nikoho k urážení čestného starosty a dosavadního zastupitelstva.MUDr Eva Kratochvilová

ing. Jiří Burda reaguje 18:37 30.9.2010 e-mail

Vážená paní doktorko, to tak v životě chodí, že lidé mají odvahu a není se tomu třeba podivovat. Ano, máme nejen odvahu, ale i zkušenosti ze svých firem, zaměstnání, rodin, kde rozhodujeme dnes a denně, často v daleko složitějších otázkách než je starostování obce s ročním rozpočtem menším než 10 M Kč. Nesouhlasím s Vaším názorem o těžké a nevděčné práci, která je dobrovolná a zaplacená. Laickými právníky a ekonomy jsme my kandidáti z OPK dnes a denně také, a mj. i těmito znalostmi chceme pomoci obci Kotvrdovice. Nespojujte prosím stávající „opozici“ v zastupitelstvu s námi, kandidáty OPK. Nejsme nijak propojeni. Nepodsouvejte nám neznalost situace a zákonů, my ani naše materiály nikoho neuráží. Přijměte moje srdečné pozvání na zítra do Orlovny, rádi s Vámi budeme diskutovat o našem programu a Vašich otázkách. Ing. Jiří Burda, tel. 602 726 246,e-mail: burda.jiri@buse.cz.

Aleš Zouhar reaguje 18:41 30.9.2010 e-mail

Dobrý den, dovolte abych také přispěl svojí troškou do mlýna. Souhlasím jednoznačně s Vámi, že starostování vždy bude narážet na nepochopení určité části občanů.
Slovo urážet si ale myslím, že je neadekvátní. Otázky PROČ? byly uvedeny jako námět k zamyšlení, jestli by se některé věci nedaly řešit jinak.
Problém vidím v tom, že starosta v současnosti dělá naprostou většinu věcí sám, bez zásadní pomoci zastupitelstva. Tam zaskočí, to vyřídí, to odveze. Pak mu ale nezbývá čas na řešení podstatných záležitostí, jako je řešení nových projektů, zajišťování financí, dotací,… Je také otázka, jestli tuto pomoc po současných zastupitelech požaduje. Nevyhovuje mu tento stav? Proč stávající a i předchozí zastupitelstva nechávají podstatné věci a podstatné rozhodnutí jen na jednotlivci?
Skoro mám strach, aby starostu třeba nesrazilo auto.
Uvědomme si, že Kotvrdovice mají v současnosti tak vysoké příjmy z daní místních firem a občanů, že nám je okolní obce závidí. Proto nemusíme využívat žádné dotace když takové
možnosti existují? Dalo by se pak investovat i do dalších projektů a podpory místních spolků, sdružení a kulturního a společenského života v obci.
Nezasloužila by si tedy naše obec, řešit některé věci jinak a nenechávat vše jen a jen na starostovi? Aleš Zouhar

Alan reaguje 23:34 30.9.2010

Na toto musím také reagovat – prosím, mohl by mi někdo sdělit, kdu jsou ti, kdo mají být vysvědčením pro starostu? Nějak se v tom neorientuju.
A jak se to dělá ve městech – taky všichni, kdo chtějí něco vědět, mají šanci jen na zastupitelstvu (na schůzi)? To mně přijde divný..... Tady to spíš dělá dojem, že občané nemají být informovaní. Ale třeba se mýlím.

Zbyněk Vančura reaguje 09:48 1.10.2010

S potěšením sleduji, že nová funkcionalita naší obecní webové stránky začíná být hojně využívána. Doufám, že tomu tak bude nejenom v období předvolebního klání :).
Měl bych několik poznámek k tomuto diskutovanému tématu. Vítám a podporuji návrh Aleše Zouhara řešit některé věci jinak – možná by mohl být více konkrétní a sdělit, které věci má na mysli. Jako příklad obdobného snažení v minulosti bych uvedl snížení počtu zastupitelů z 15 na dnešních 13 a to proto, aby se zvýšil podíl jednotlivých členů zastupitelstva na rozhodování o obecních záležitostech. Pokud budoucí zastupitelé budou ochotni vzít na sebe díl zodpovědnosti ve vyřizování obecních záležitostí, určitě jim v tom žádný starosta nebude bránit.
Jirka Burda by mohl uvést, kterou že to obec s rozpočtem nižším než 10 M Kč má na mysli. Kotvrdovice hospodaří s rozpočtem vyšším než je tato částka. Líbí se mi jeho ochota přispět obci svými znalostmi. Dovolil bych si však spekulovat v otázce znalosti situace a zákonů – neznalost výše rozpočtu je toho důkazem :(.
Pro Alana: Otázku bych nepokládal Kdo má být vysvědčením pro starostu? ale Co má být vysvědčením pro starostu? A to by bylo na dlouhou debatu s tím, že hodnocení by asi nebylo stejné pro všechny hodnocené předměty. Zkuste však porovnat naši obec s těmi okolními a učinit si názor. Máte několik možností dozvědět se o obecních záležitostech – standardními způsoby jsou jednání zastupitelstva, veřejně přístupné zápisy z těchto jednání, vývěska na Obecním úřadě a v poslední době tato webová stránka.

Josef 21:16 29.9.2010 e-mail reagovat

Není náhodou kandidátka OPK neplatná, když jsou tam uvedení někteří kandidáti jako členové KDU-ČSL a oni ještě právoplatnými členy nejsou ?

ing. Jiří Burda reaguje 11:30 30.9.2010 e-mail

Dobrý den pane Josefe. Děkujeme Vám za Váš zájem o kandidátku OPK. Jindřich Kocour, Marie Alexová a Jiří Burda jsou členy KDU-ČSL, přesto, pokud by někdo z nás byl (není) jen kandidátem, myslíte si, že je to důvod pro neplatnost? Přijděte zítra v 18:30 do Orlovny, představíme se navzájem a promluvíme si i o ostatních záležitostech, které máte na srdci. K řízku bude asi bramborový salát Ing. Jiří Burda, tel. 602 726 246, e-mail: burda.jiri@buse.cz.

Iva reaguje 13:06 30.9.2010 e-mail

Vážený pane inženýre,
co se týče důvodu pro neplatnost: doporučuji Vám prostudovat si zákon č. 491/2001 Sb. Zvláště pak § 22 a § 23/1, kde se píše: „…obsahuje-li nesprávné údaje…“ a také § 23/3b. Mohlo by se hodit :-) Jinak myslím, že Vaše opakovaná nabídka řízku s bramborovým salátem je lákavá, nicméně většinu obyvatel Kotvrdovic se Vám tímto asi uplatit nepovede. Přeji hezký den. Iva

ing. Jiří Burda reaguje 08:16 1.10.2010 e-mail

Dobré ráno Ivo. Promiňte trochu historie, Iva byla moje první partnerka v tanečních hodinách (moc moc dávno), proto mám k Vašemu jménu nostalgické vzpomínky. Děkuji za věcné argumenty. Všem voličům touto cestou sděluji, že kandidátka OPK je zaregistrovaná, platná (kdo nevěří, nechť si ověří na www.volby.cz) a má pořadové číslo 1, stejně jako dnešní pátek 1. října. Pozváním na řízek (asi) jsem neuplácel, jednak je to nefér a trestné (ne řízek, ale uplácení), a podruhé obyvatelé Kotvrdovic jsou rozumní a věřím, že nabídku občerstvení přijali s nadsázkou (ale co kdyby), stejně jako lze chápat obecně volební sliby a programy. Jste srdečně zvána dnes do Orlovny společně s paní Mudr. Kratochvílovou, ing. Štrajtem, rodinou starosty ing. Kunce, Alanem, Josefem, Pepou a občany Kotvrdovic. Pokud Vy osobně budete mít čas, zveme Vás s mojí paní na hovězí carpaco, zeleninový salát a horké maliny. A nebo máte ráda něco jiného? Ing. Jiří Burda, tel. 602 726 246, e-mail: burda.jiri@buse.cz.

Další příspěvky: Předchozí 1 2 3 28 29 30 31 Následující

Kontaktní informace

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice 198
okr. Blansko

Tel, fax: 516 442 237
info@kotvrdovice.cz

IČ: 00637327

Úřední hodiny
Pondělí 14:30 - 17:00 (starosta) tel. 607 180 634                                                                                             9:00 - 12:00 (místostarosta)

Úterý 8:00 - 11:00

Středa 15:00 - 17:00

Z fotogalerie
Náhled fotografie

Fotografie z galerie: obec Kotvrdovice

ZŠ a OÚ

virtualni-prochazka

Hlášení rozhlasu

15. 5. 2019

Hlášení dne 15. května

17.5. 2019 přerušení dodávky el energie Nová Čtvrt 11:30-13:30 hodin

18.5.2019 drůbežárna Prace -prodej kuřic od 10:30 hodin

18.5.2019 Memorial Aleše Kosíka od 9:00 na hřišti u Orlovny

22.5.2019 sběr a svoz nebezpečného odpadu 17:00 hodin u jednoty

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
20. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Pozvánka na jednání ZO 27.5.2019.

15. 5.

Nové hlášení ze dne: 15. května.

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

pasek-cestujeme

czechpoint