Obec zřídila 2.1.2003 podle §29 zákona o PO jednotku požární ochrany (JSDH). Jednotka dobrovolných hasičů provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v území obvodu obce Kotvrdovice. Naše jednotka je zařazena do kategorie V. s výjezdem do 10 minut od vyhlášení mimořádné události a je složena z 18-ti členů, kteří se pravidelně školí ve střediscích HZS JMK.

Proškolení členů jednotky

  • Velitel „V“ – 5 proškolených členů
  • Strojník „S“ – 5 proškolených členů
  • Zdravotník „Z“ – 2 proškolení členové
  • Nositel dýchací techniky „NDT“ – 9 proškolených členů

Technika jednotky

  • Cisternové vozidlo DAF, Označení: CAS 32/1700/0-M1Z, 1+8 míst
  • Volkswagen Transporter, Označení: DA-L1Z , 1+7 míst