foto Kotvrdovic

Kotvrdovice leží na okraji okresu Blansko, nedaleko vyškovskému i prostějovskému okresu. Geomorfologicky je obec součástí Drahanské vrchoviny a sídlí na lemu Moravského krasu. Nejvyšší bod obce (u vysílače Kojál) dosahuje 600 m n. m., nejnižší (dolní rybník) je zase v nadmořské výšce 500 m.

Místa v obci

V obci je k dispozici následující občanská vybavenost:

 • základní škola od 1. – 5. třídy,
 • mateřská škola a od roku 2014 i dětská skupina,
 • podací pošta,
 • knihovna,
 • sportovní letiště,
 • orlovna,
 • fotbalové hřiště,
 • osvětlené multifunkční hřiště s umělým povrchem,
 • asfaltové hřiště, na kterém se v zimě udržuje ledová plocha,
 • park s dětským hřištěm v centru obce,
 • lesní hřiště s lanovými průlezkami a volejbalovým hřištěm U Brány,
 • dvě prodejny smíšeného zboží,
 • několik míst s občerstvením (Pohostinství u Pásků, Bufík u dědy Surfáka atd.) a
 • množství firem (viz odkaz Firmy a služby).

V obci se nachází Kaple Božského Srdce Páně, kde pravidelně probíhají mše svaté:

 • každý čtvrtek v zimním čase od 18 hodin (v letním od 19),
 • každou čtvrtou neděli v měsíci v 9 hodin, na hodovou neděli od 11 hodin (svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) a
 • v adventní době každé úterý zaznívají roráty v 6:30 hodin ráno.

Partnerská obec Aschheim

V roce 1997 navázaly Kotvrdovice společně s obcí Jedovnice přátelství s bavorskou obcí Aschheim. Po podpisu smlouvy o spolupráci v roce 1999 se přátelství mezi představiteli obcí rozšířilo také na spolky a zájmové organizace. Dochází k pravidelným návštěvám obou stran a naši studenti mají v době letních prázdnin možnost brigády v Aschheimu, a tak se zdokonalit mj. v německém jazyce. Více o Aschheimu na stránkách http://www.aschheim.de

Obnovený kotvrdovický kroj

Od roku 2013 obec vlastní 12 párů obnoveného kotvrdovického kroje. Pořídila je na žádost místní chasy, která od roku 2009 připravuje hodové oslavy, kdy představuje několik folklorních tanců. Obec na ně získala dotaci z Jihomoravského kraje. Materiál byl nakoupen v prodejně Brumovicích a kroje ušila paní Hana Zouharová z Ostrova u Macochy. Kroj obnovili manželé Chrástečtí na základě studia místních kronik, konzultace s místními pamětníky a folklorními odborníky z Brna.

V roce 2018 chasa pořídila díky výtěžku z dobrovolného vstupného na uplynulých hodových oslavách a díky štědrosti sponzorů i šest polosvátečních krojů pro vdané ženy (tzv. babské kroje) a v roce 2019 tři dětské kroje.

Pokud má někdo z místních občanů zájem o zapůjčení kotvrdovického kroje, kontaktujte paní Marii Chrásteckou (tel. 607 007 074), která za kroje zodpovídá.