Betlémské světlo

This event has ended

Na Štědrý den budou skauti roznášet opět Betlémské světlo. Kdo má zájem, aby mu skauti přinesli Betlémské světlo domů, ať se prosím nahlásí J. Chrásteckému (tel. 608 128 932) nebo kterémukoli skautskému vedoucímu. Kdokoli si může pro Betlémské světlo přijít v osm ráno ke kapli, kde si skauti naposledy zazpívají rorátní písně.