Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Dotazy starostovi

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Dotazy starostovi

Máte-li jakoukoliv otázku z oblasti fungování obce, na tomto místě Vám pomůže nalézt odpověď! Dotaz a odpověď se zobrazí až po zodpovězení.

* Hvězdičkou označené položky jsou povinné

#44 1. 1. 2014 Petardy

Musilová: Dobrý den chtěla bych se vás zeptat nejen za sebe, ale i za ostatní majitele psů, jestli by nešlo něco udělat s těma co bouchají petardy v naší obci (mimo silvestr). Pes se nedá uklidnit.A myslím že to vadí nejen psům ale i lidem kteří by se rádi vyspali když vstávají do práce. Doufám že se s tím dá něco dělat. Děkuji a přeji vám v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojených spoluobčanů.

Ing. Alois Kunc

Děkuji za dotaz.

Také já nejsem příznivce zbytečného používání zábavné pyrotechniky.

V občanském zákoníku je uvedeno, že vlastníku věci se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Občanský zákoník také uvádí, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka a také v § 12 uvádí, jak se můžete domáhat ochrany.

Bylo by vodné se pokusit situaci řešit vydáním obecně závazné vyhlášky.

Alois Kunc

#43 28. 12. 2013 Kontejnery na papír

Veronika Průchová: Dobrý den, pane starosto,

rada bych se zeptala, proč v Kotvrdovicích nejsou kontejnery na papír. Vím, že se občas provádí sběr ve škole, ale kontejnery mi přijdou pohodlnější. Přiznám se, že nevím, jestli je ve škole sběr nějak pravidelně nebo jen po vyhlášení.

Děkuji za odpověď a přeji vše nej v novém roce.

Veronika Průchová

Ing. Alois Kunc

Dobrý den.

Děkuji za dotaz.

Papír sbíráme ve škole ze dvou důvodů.

1) Ve škole je uskladněn v suchu a odevzdáme ho jako druhotnou surovinu za výkupní cenu.

2) V kontejnerech papír vlhne a navíc za vývoz kontejnerů platí obec svozové firmě.

Odevzdat papír ve škole můžete po domluvě i mimo vyhlášené sběrné dny.

Alois Kunc

#39 27. 10. 2013 Osvobození od místního poplatku

Grym Eduard: Pane starosto,

Vaše názory skutečně nemusí být stavěny na žádných základech. Je to jen názor a ten může mít kdokoliv a jakýkoliv.
Vy však zastupujete na zasedání zastupitelstva obce obecní úřad. Obecní úřad, který pro zasedání zastupitelstva obce dělá program, zpracovává podklady a veškeré náležitosti k tomu potřebné.
Vaše názory na věc Vám nikdo nebere, ale pro zastupitelstvo obce musí být odděleny od informací z OU. Ty musí být podložené a 100%-tní. V té dané chvíli, totiž není zřejmé, řečeno sportovní terminologií, za jakou stranu kopete. Tedy buď jako zastupitel nebo jako zástupce obecního úřadu. Je potom velice jednoduché tyto 2 strany kdykoliv měnit a ukrýt se za své názory, které mohou mít, jak jsem již uvedl, jakýkoliv původ.
Otázka na Vás pane starosto. Jaké a na jakém základě jsou postaveny podklady z OU, které jste předložil na zasedání zastupitelstva obce 25. 9. 2013 zastupitelům pro rozpravu a hlasování o mé žádosti na novelizaci obecní vyhlášky 2/2012? Určitě budou uvedeny v zápise z jednání, tak jak Vaše názory.

Eduard Grym

Ing. Alois Kunc

Pane Grym, využijte svého práva a nahlédněte do zápisu z jednání zastupitelstva obce.

Pak se snad vyhnete dalším nepřesnostem.

Doplnění dne 11.11.2013

Členové zastupitelstva obdrželi Vaši žádost a odemne pouze tuto větu : 

"žádost o novelizaci OZV č. 2/2012 podepsalo více jak 0,5 % oprávněných voličů".

 

Alois Kunc

#38 24. 10. 2013 oprava kaple

Gottvald Jaroslav mladsi: Dobry den
Chtelbych se zeptat co se opravuje na kapli a kdo opravu financuje.
Druha otazka je proc pri oprave kanalizace u kanalu je cistici dil tak blizko cesty.Pri zimni udrzbe bude asi zavazet a bylo na opravu kanalizace vyberove rizeni?
Dekuji za odpovedi.
Gottvald Jaroslav

Ing. Alois Kunc

K první otázce uvádím, že farní úřad realizuje záměr architektů vyjádřit sakrální určení objektu pomocí reliéfu Božského Srdce Páně na čelní fasádě. Akce je hrazena z dotace z EU.

Ke druhé otázce sděluji, že kanalizace je na okraji obecního pozemku. Také jsem připomínkoval nevhodné umístění šachty. Výběrové řízení na dodavatele bylo provedeno v dubnu letošního roku. 

Kunc Alois

#36 21. 10. 2013 Sečení trávy

Kučerová: Dobrý den,
bylo by možné posekat trávu na dolním konci kolem chodníku směrem ke Krasové. Tráva zavazí při chůzi po chodníku a navíc znepřehledňuje vjezd na silnici.
Děkuji Kučerová

Ing. Alois Kunc

Děkuji za dotaz.

Posečení trávy zajistí v tomto týdnu.

Kunc Alois

 

#35 20. 10. 2013 Osvobození od místního poplatku

Grym Eduard: Dotaz na pana starosty.

Pane starosto,

na minulém zasedání zastupitelstva obce, které projednávalo mou žádost o novelizaci obecní vyhlášky 2/2012 jste uvedl, že se nedají oddělit skupiny poplatníků a to nás domorodců, kteří platí poplatky v obci, od skupiny tzv. chalupářů. Touto nepravdivou informací jste uvedl zastupitelstvo obce v omyl. Ptám se Vás, na jakém základě je postaveno tvrzení, které jste použil při hlasování zastupitelstva o mé žádosti na změnu obecní vyhlášky 2/2012.
Naopak, má celá žádost je založena na sdělení ministerstva vnitra, které vykonává dozor nad právními akty obcí.

S pozdravem
Grym Eduard
Kotvrdovice 276

Ing. Alois Kunc

Pane Grym, na jednání zastupitelstva jsem si vzal úvodní slovo, ve kterém jsem sdělil jen svoje názory. Jsou uvedeny v zápis z jednání. Pak následovala rozprava. Nesouhlasím s tím, že jsem členy zastupitelstva svými názory uvedl v omyl. Možná byste situaci hodnotil jinak, kdybyste se jednání zastupitelstva osobně zúčastnil.

Alois Kunc

 

#34 8. 10. 2013 Vypnutí elektřiny

Keprtová: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli v pátek 11.10. se bude moštovat ovoce, nebo i v této části bude vypnut proud. Děkuji Keprtová

Ing. Alois Kunc

Moštárna bude v provozu.

Přerušení dodávky el. energie se této části obce netýká.

Kunc Alois

#32 10. 7. 2013 Pozemky

Pavel: Vážení zastupitelé. Chtěl bych se zeptat kdy byl na zastupitelstvu odsouhlasen převod dvou pozemků v nové ulici u hřiště, určených k výstavbě, do soukromého vlastnictví pana starosty ? Pokud vím, tak v minulosti byl o tyto pozemky takový zájem, že žadatelé byli odmítáni a byl hledán způsob jak tyto pozemky existujícím zájemcům přidělovat. Nebo snad kupní smlouva, kterou tyto pozemky získala obec, byla zneplatněna ?
Tyto pozemky byly přeci zasíťovány s tím, že budoucí stavitelé musí do určité doby novou nemovitost zkolaudovat tak, aby obec získala na tyto sítě dotaci. Tato podmínka již neplatí ? Nebo neplatí jen pro našeho p. starostu ?

Ing. Alois Kunc

Pokoušel jsem se odpovědět přímo tazateli, ale marně.

Pozemky, na které se ptá, obec nikdy nevlastnila.

V dané lokalitě jsem prodal první část mého pozemku za cenu 25,- Kč/m2.

Po rozhodnutí zastupitelstva obce podpořit výstavbu jsem prodal obci pět pozemků za stejnou cenu, za jakou obec koupila pět pozemků na druhé straně ulice (105,- Kč/m2).

Protože jsem měl v té době tři nezaopatřené děti, ponechal jsem si dva pozemky ve svém vlastnictví.

Dnes již vím, že mé děti zde stavět nebudou a proto jsem nabídl pozemky přes realitní kancelář k prodeji s tím, že pozemek prodám jen vážnému zájemci o stavbu rodinného domu a nikoliv k jiným účelům.

Žádost o dotace na výstavbu inženýrských sítí byla neúspěšná.

Alois Kunc

#29 15. 3. 2013 třídění odpadu

MOKRÝ: Vážený pane starosto,myslým,že budu mluvit za více občanů.Vytřídil jsem odpad dle vyhlášky a ejhle-popelnice prázdná.Popel nemám,když topím elektřinou.Tak bych rád věděl co se do ní může vlastně dávat,ve vyhlášce je co tam nepatří-trochu kokrétněji specifikovat,třeba obal od obyč. másla či sýru,dětské pleny též obsahují igelit-tak plastkontejner apod.Připadá mi zvláštní platit nějakou službu,kterou nebudu vůbec asi využívat,v některých rodinách to bude i částka 3000,-ročně.To není zrovna zanedbatelná částka,když ji máte zaplatit naráz-zvláště v dnešních finančních problémech většiny rodin.

Ing. Alois Kunc

Děkuji za dotaz, který má i spousta dalších občanů.

 

Obecně závaznou vyhlášku obce Kotvrdovice č. 2012/4 o nakládání  s komunálním odpadem v obci Kotvrdovice schválilo zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb.

V § 16 je stanovena povinnost původců odpadů a v § 17 je stanovena povinnost a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.

Kontrolu dodržování povinnosti třídit odpad beru a budu brát s rozumem. Jde především o to, abychom naučili občany třídit základní komponenty. V kontejneru se často objevuje starý papír, pytel plastů od stavebních materiálů, dřevo, stavební suť a podobně.

Za všechen tento odpad musíme při odvozu platit přibližně 4 Kč za kilogram. Balík novin, když navlhne, váží i 10 kg. Přitom je možné papír odevzdat ve škole. Rovněž balík igelitů je možné uložit do žlutých kontejnerů. Je pravda, že bývají přeplněné, snažíme se to řešit častějším odvozem.

A tak bych mohl pokračovat dál.

Je pochopitelné, že nebudu s každým kelímkem běhat ke kontejnerům.

Drobný směsný odpad je možné uložit do popelnice. Myslím si, že je i vhodnější špinavý kelímek od jogurtu nebo obal od másla dát do popelnice, než to posílat spolu s PET lahvemi na třídící linku, nebo to spálit v kotli. Také tebou zmiňované pleny patří do popelnice. Nemělo by se však stát, že popelnice bude plná PET lahví nebo třeba plechovek od barev a podobně.

 

V závěru píšeš, že Ti připadá zvláštní platit nějakou službu, kterou nebudeš vůbec asi využívat.

Již několik let se v obci vybírá místní poplatek podle obecně závazné vyhlášky a podle přihlášení k trvalému pobytu.

Obec Kotvrdovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

Neplatíme tedy za odvoz popelnic, ale za to, že můžeme využívat celého systému likvidace odpadů. Výše poplatku je dána podle skutečných nákladů obce na provozování tohoto systému. Čím víc odpadů vytřídíme, tím budou náklady menší. A tedy i poplatek, který mimochodem je v naší obci jeden z nejmenších.

 

 

#25 16. 12. 2012 zimní údržba

jaroslav gottvald: Dobry den
Chtel bych se zeptat jestli dosli penize na zimni udrzbu komunikaci a nebo vam pripadne normalni jezdit v dva dny v drecce ktera by sla krasne stahnout a komunikace je cista. Nemluvim o tom jit v tomhle nekam pesky.

Ing. Alois Kunc

Dobrý den.

Peníze nedošly.

Stačilo vzít telefon a zavolat na číslo 724187402 (jak to udělali v neděli občané z Nové Čtvrti, nebo v pondělí z ulice U Hřiště), sjednala by se náprava dřív.

 

 

«« předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další »»

Kontaktní informace

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice 198
okr. Blansko

Tel, fax: 516 442 237
info@kotvrdovice.cz

IČ: 00637327

Úřední hodiny
Pondělí 14:30 - 17:00 (starosta) tel. 607 180 634                                                                                             9:00 - 12:00 (místostarosta)

Úterý 8:00 - 11:00

Středa 15:00 - 17:00

Z fotogalerie
Náhled fotografie

Fotografie z galerie: Obec Kotvrdovice - park

virtualni-prochazka

Hlášení rozhlasu

15. 5. 2019

Hlášení dne 15. května

17.5. 2019 přerušení dodávky el energie Nová Čtvrt 11:30-13:30 hodin

18.5.2019 drůbežárna Prace -prodej kuřic od 10:30 hodin

18.5.2019 Memorial Aleše Kosíka od 9:00 na hřišti u Orlovny

22.5.2019 sběr a svoz nebezpečného odpadu 17:00 hodin u jednoty

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
21. 5.

Nový záznam v Novinkách: Pracovní místo v DPS Jedovnice

20. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Pozvánka na jednání ZO 27.5.2019.

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

pasek-cestujeme

czechpoint