Záměr prodat majetek obce

Vyvěšeno: 05.08.2021
Staženo: 20.08.2021

U parku, části pozemků p.č. 85/1; 86/1 a 123/1

Přílohy