VV- oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice a Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 17.09.2021
Staženo: 19.10.2021

Přílohy