Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice

Vyvěšeno: 25.03.2021
Staženo: 27.04.2021

se uskuteční v úterý 27. 04. 2021 v 15:00 hodin v sále Orlovny, Kotvrdovice 145