Veřejná vyhláška – JMK

Vyvěšeno: 10.05.2020
Staženo: 09.06.2020

zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Přílohy