Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 19.10.2020
Staženo: 02.11.2020

Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy

Přílohy