Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 04.08.2020
Staženo: 20.08.2020

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

Kotvrdovice – Přeložka jednotné kanalizace

Přílohy