Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 18.10.2019
Staženo: 04.11.2019

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice III/37362, II/379 a II/373.

Přílohy