Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 21.11.2022
Staženo: 05.12.2022

Územní rozhodnutí – Krasová, sdělovací rozvody II. etapa