Usnesení z jednání ZO konaného dne 8. 11. 2010

Přílohy