Usnesení z jednání ZO konaného dne 24. 11. 2010

Přílohy