ÚP Kotvrdovice – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem – dotačním programem

na zpracování územních plánů JMK 2021

Přílohy