ÚP Kotvrdovice – Výkres širších vztahů

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem – dotačním programem

na zpracování územních plánů JMK 2021

Přílohy