ÚP Kotvrdovice – Schéma technické infrastruktury – zásobování vodou, odkanalizování

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem – dotačním programem

na zpracování územních plánů JMK 2021

Přílohy