Stanovisko starosty obce k žádosti Jedoty Orel Kotvrdovice o dotaci z rozpočtu obce

Přílohy