Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 03.08.2021
Staženo: 10.10.2021