Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

Vyvěšeno: 03.08.2020
Staženo: 03.10.2020

Přílohy