Opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 04.08.2020
Staženo: 20.08.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Hanácký rally klub v AČR dne 12. 9. 2020 v době od 5:00-22:00 hodin

Přílohy