Opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 08.10.2020
Staženo: 23.10.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu (PÚP) na silnici II/379 a na místních komunikacích (MK) v obci Kotvrdovice.

Přílohy