Opatření obecné povahy –

Vyvěšeno: 24.05.2021
Staženo: 08.06.2021

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích