Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 19.10.2020
Staženo: 19.11.2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – polní cesty v k.ú. Kotvrdovice

Přílohy