Vyhláška č. 4/2012 – Nakládání s odpadem

Zastupitelstvo obce Kotvrdovice se usneslo na svém zasedání dne 13. prosince 2012, v souladu se zákonem o obcích, č. 128/2000 Sb., § 10 a zákonem a zákonem o odpadech, č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na vydání této obecně závazné vyhlášky obce Kotvrdovice č. 4/2012 o nakládání  s komunálním odpadem v obci Kotvrdovice

Přílohy