Vyhláška č. 1/2016 – místní poplatek TKO

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přílohy