Vyhláška č. 3/2012 – Komunitní kompostování

Zastupitelstvo obce Kotvrdovice se na svém zasedání dne 15.6.2011 usnesením č. 11.06.2 rozhodlo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území obce Kotvrdovice.

Přílohy