Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2022 + volební stanoviště

Vyvěšeno: 28.12.2022
Staženo: 12.01.2023