Vyhláška – Pravidla pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo obce Kotvrdovice se na svém zasedání dne 27. 11. 2013 usnesením č. 13.11.4 usneslo vydat v souladu s  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku – Pravidla obce Kotvrdovice o poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení.

Přílohy