Skautský oddíl

Sedmý skautský oddíl Ampetu-wi (Senetářov-Kotvrdovice) vede družiny světlušek, vlčat, skautů a skautek v Kotvrdovicích od roku 2007. V současnosti jsou tu dvě družiny (dívčí a chlapecká), které se scházejí během školního roku jednou týdně buď ve skautské klubovně v areálu zemědělského družstva nebo venku v přírodě. Všichni vedoucí se snaží dětem předávat skautské dovednosti a ideje. Každý měsíc se Kotvrdovští setkávají společně se Senetářovskými na oddílovkách, které probíhají různě – někdy na chatě, někdy v tělocvičně a někdy v lese. Vyvrcholením skautského roku je dvoutýdenní tábor, který nejčastěji probíhá v červenci v Rakoveckém údolí. Mezi pravidelné skautské akce pro veřejnost patří Pohodový volejbal U Brány, Drakiáda na letišti a Živý Betlém na Štěpána v kapli.

Noví zájemci o skauting mohou kontaktovat kotvrdovské vedoucí (pro světlušky a skautky: Barbora Odehnalová, Markéta Alexová, Jana Odehnalová, Markéta Vančurová, pro vlčata a skauty: Jaroslav Chrástecký).

Vůdce našeho oddílu je Petr Zouhar (Cvrk) ze Senetářova, vedoucí celého střediska je Petr Stehlík z Jedovnic.

Senetářov 186 (Průmyslová zóna - bývalý areál CO) 679 06 Jedovnice