Zprávy z akcí

Živý Betlém 2018

Po dvou letech na Štěpána připravili skauti představení Živý Betlém. Místní skautský oddíl se skládá ze senetářovských a kotvrdovských družinek, proto se vždy představení mezi našimi vesnicemi obrok střídá. Ve tři hodiny začal program v doslova nacpané kapli divadelní scénkou, díky které jsme mohli vidět, jak anděl vybíral vhodná zvířata, která by mohla být u Ježíškova narození.

Číst více

Zahájení adventní doby 2018

V sobotu 1. 12. jsme se v 16 hod mnozí sešli na parkovišti před Surfem, abychom společně zahájili slavnostní předvánoční čas – advent. Po uvítacím proslovu pana starosty zahájily děti program adventním pásmem, v rámci kterého představily dávné zvyky. Na svátek sv. Amrože dříve chodíval po vesnicích Ambrož, který lákal děti na sladkosti, na sv. Lucii chodily po vesnicích bílé lucky, které kontrolovaly, zda je uklizeno a na závěr přišel svatý Mikuláš s andělem a čertem.

Číst více

Oslavy 100 let republiky

I naše obec se zapojila k důstojným oslavám k 100. výročí založení republiky. V sobotu 27. října jsme se v pět hodin sešli v obecním parku u nové lípy, kterou tu pro slavnostní sázení předchystali v dopoledních hodinách končící starosta obce Alois Kunc a budoucí starosta obce Jindřich Kocour. Před začátkem oslav byla již lípa ozdobena trikolorou.

Číst více

Hody 2018

O víkendu 8.-10. června v naší obci probíhal 10. ročník krojovaných hodů a oslavili jsme tak společně slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, kterému je zasvěcena naše kaple. Milá rodina Šamanova roztáčela kolotoče pro děti již od středy. Ve čtvrtek chasa ozdobila vesnici břízkami. V pátek byla na Parketě hodová zábava se skupinou Prorock a vystoupila i místní kapela Ad libitum.

Číst více

Pohádkový les

V pátek 1. června připravila místní chasa ke Dni dětí Pohádkový les. Vstup do Pohádkové říše byl opět u rybníka na Žlebě, kde ale tentokrát doslova vyschl vodníkovi šos, protože jeho rybník byl dočista bez vody. Děti tak po lžičce musely donést vodníkovi na ostrůvek alespoň trochu vody na jeho kabátek, on jim za odměnu ukázal v sítí několik sladkovodních ryb.

Číst více

Masopust 2018

Dne 10. února procházel naší vesnicí opět průvod masek za zvuku harmoniky, na kterou zkušeně hrál Jakub Vančura. Odpoledne si masky sotva chvíli odpočaly a v 18 hod jsme se všichni opět sešli na masopustní zábavě v Orlovně, kde jsme společně pochovali basu. K poslechu hrála skupina Kokeno.

Číst více

Zahájení adventní doby 2017

Dne 2. 12. 2017 poprvé proběhlo slavnostní zahájení adventní doby s rozsvěcováním adventního věnce. Ten však už několikátý rok ojediněle zdobí střed naší obce. Akce probíhala od 16 hod na parkovišti před Surfem, kde vystoupila místní schola s pásmem adventních písní.

Číst více

Hody 2017

Hodové oslavy začaly pro chasu ve čtvrtek zdobením a umísťováním břízek a následným udělením požehnání pro všechny hodovníky při bohoslužbě slova v místní kapli. V pátek chasa pomáhala s organizací taneční zábavy se skupinou Prorock na Parketě. V sobotu od rána probíhalo česání stárek. Stárci se sešli hned po obědě a vyrazili společně k domům místních tanečnic, aby je vyvedli na Parket.

Číst více

Po-hodový volejbal u Brány 2016

Na letošní ročník pohodového volejbalu bylo přihlášeno celkem 6 týmů, na poslední chvíli se však přihlásil i sedmý tým a počet zápasů se tak výrazně navýšil, tak se hrálo opět do setmění. Vyhrálo opět družstvo jedovnických skautů, jako druzí skončil kotvrdovský tým Mír v duši a jako třetí další místní tým – Fotbalistky.

Číst více