Oznámení

Zápis dětí do ZŠ

Zápis do ZŠ na školní rok 2020/2021 proběhne v již dříve uvedeném termínu 1.4.2020 v budově školy. Zákonní zástupci se dostaví v časových intervalech, jak se zapsali do časového harmonogramu v MŠ s průkazem totožnosti a rodným listem, vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisním listem, ale bez dětí! Zápis proběhne pouze administrativní formou.

MŠ a DS

Žádáme rodiče dětí z MŠ i DS, kteří jsou doma (například s mladšími nebo staršími sourozenci dětí), aby zvážili nutnost pobytu svých dětí ve školce nebo ve skupince.

Obec Kotvrdovice jako zřizovatel obou zařízení chce co nejvíce zamezit případnému přenosu nemocí v předškolských zařízeních a udržet nejnutnější provoz MŠ a DS, dokud to bude možné.

Děkujeme za pochopení