Oznámení

Sentus – výplata nájemného

SENTUS, s.r.o. Senetářov oznamuje, že v úterý dne 27. října 2020 v době od 9 do 16 hodin se vyplácí v kanceláři firmy nájemné za pronajaté pozemky. Z důvodu opatření vlády proti šíření koronaviru vás žádáme o  dodržování hygienických opatření, vstup povolen pouze s rouškou. Dále žádáme všechny, kteří si dosud nechali vyplácet nájemné v hotovosti, a mají možnost si je nechat zasílat na účet, aby nahlásili číslo svého účtu na telefon 516442405 nebo na mailovou adresu sentus@c-box.cz. Děkujeme.

Pracovní doba v kanceláři OÚ:

Upravená pracovní doba na OÚ v době nouzového stavu:

úterý: 7-12 hodin

středa: 12-17 hodin

Svoje záležitosti řešte přes telefon 516 442 237 nebo email info@kotvrdovice.cz. Nejnutnější případy je po dohodě možné vyřídit ve výše uvedené době. Na úřední desku bylo vloženo Usnesení vlády č. 398 – 402, vyhlášené 8. 10. 2020

Informace FÚ

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Vše též na webu na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/financni-problemy-odklad-platby-dane-10938.

Skladování bioodpadu

Informujeme občany, že se mění systém ukládání bioodpadu.

Kontejnery byly odvezeny a přistaveny budou v pátek 23.10. a v pondělí 26.10. budou zase odvezeny. To znamená, že odpad bude možno ukládat pouze od pátku 23.10. do neděle 25.10. 2020.
Další a poslední přistavení kontejnerů v tomto roce bude v pátek 6.11. a odvoz bude v pondělí 9.11. 2020.

V době, kdy kontejnery nebudou na místě, neodkládejte bioodpad na obvyklá místa a pokud tam kontejnery v určenou dobu budou, tak bioodpad ukládejte přímo do kontejnerů a ne mimo ně.
Podrobný kalendář svozu bioodpadu na rok 2021 bude zveřejněn na webových stránkách obce, stejně jako kalendář svozu odpadů.

Výplata pachtovného

Agris Jedovnice s.r.o. oznamuje vlastníkům pozemků, že bude v sobotu 10. a 17. října v době od 7:30-11:30 hodin vyplácet pachtovné z pronajatých pozemků. Výplata bude probíhat v kanceláři společnosti – Legionářská 597, Jedovnice. Pachtovné vyplácené na bankovní účet bude odesláno v termínu.

szus

Oznámení SZUŠ – distanční výuka

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

dle nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, je na naší škole, tak jako na všech základních uměleckých školách v Jihomoravském kraji na dva týdny s účinností od 5.10.2020 pozastavena prezenční výuka žáků ve všech oborech.

Samozřejmě jsme na tuto situaci připraveni, naši pedagogové budou dle možnosti jednotlivých předmětů pokračovat v učivu distanční výukou.

Děkujeme za pochopení, ředitelství a pedagogický sbor Soukromé ZUŠ Blansko.

Upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit na plánovanou částečnou uzavírku komunikace č. 379 v Jedovnicích – úsek mezi kruhovým objezdem a Havlíčkovým náměstím v době od 5.10.2020 do 31.10.2020. Průjezd bude probíhat kyvadlově, řízen semafory.  Možná objížďka Lažánky – Vilémovice – Krasová – Kotvrdovice.

Hudec Ivo, obecní policie – Městys Jedovnice tel. 723 204 979