Oznámení

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka ZŠ Kotvrdovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 7. dubna 2021 v budově školy. Zákonní zástupci se dostaví v časových intervalech, jak se zapíší do časového harmonogramu, s průkazem totožnosti a rodným listem dítěte, vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisním listem, ale bez dětí. Zápis proběhne pouze administrativní formou.

Časový harmonogram, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list bude od 9. března k dispozici před vstupem do ZŠ od 8:00 – 12:00 hodin.

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s. tímto oznamuje, že od pondělí 8. března 2021 se budou v naší obci provádět odečty vodoměrů. Stav vodoměru je možné ponechat na lístku na dveřích nebo jiném viditelném místě. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Uzavírka silnice III/37921 Vilémovice – Lažánky

  • Jedná se o úplnou uzavírku silnice III/37921 mezi Vilémovicemi a Lažánkami z důvodu realizace řádu a montování vodojemu. Objízdná trasa povede po silnici II/379 směr Jedovnice, následně po silnici II/373 přes Vilémovice. Objízdná trasa je obousměrná. Délka uzavírky cca 370 m. Délka objízdné trasy cca 6,4 km.

Termín realizace: od 29. 3. 2021 – 31. 7. 2021 / 12. 4. – 31. 7. 2021 úplná uzavírka mimo BUS/

Pro info

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření vláda mimo jiné nařizuje:

pobývat v době od 5:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště

Pošta – oznámení

Otevírací doba provozovny pošta Kotvrdovice

bude dne  
Pondělí     22. 2. 21
Dočasné HpV               08:00 – 12:00

Úterý       23. 2. 21
Dočasné HpV              13:00 – 17:00 Děkujeme za pochopení.