Oznámení

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září.
V MŠ se od 1. září rozběhne běžný provoz od 6.15 do 16.15 včetně celodenního
stravování.
Společné zahájení školního roku v ZŠ proběhne 1. září od 8.00 hod. v tělocvičně školy.
Děti si s sebou přinesou aktovku a přezuvky.
Potom se žáci rozejdou se svými třídními učitelkami do tříd. Doprovodit své děti do
prostor školy mohou rodiče prvňáčků, třídní učitelka bude podávát podrobnější
informace k organizaci výuky.
Zájemci o oběd v první školní den se nahlásí u paní školnice.
Provoz školní družiny v tento den bude pouze do 12.00.
Běžný provoz ŠD začne od středy 2.9., ranní družina od 7.00, odpolední družina od
11.40 do 15.30.
Z kapacitních důvodů budou přednostně do družiny přijímáni žáci z nižších ročníků.
Přihlášky do družiny bude v první školní den rozdávat paní vychovatelka.

Brigáda – víceúčelové hřiště

V sobotu 8. srpna 2020 se bude od 09:00 hod. na obecním hřišti s umělým povrchem (u fotbalového hřiště) konat brigáda. Plánována je pouze na dopolední hodiny, kdo by byl ochoten pomoci s úklidem a celkovou údržbou hřiště, tak bude samozřejmě vítán. Lopatu a smeták popřípadě sebou.

Pozvánka na zájezd

ZO ČZS Kotvrdovice pořádá zájezd do Uherského Brodu v sobotu 12.9.2020

Program zájezdu:

7:00 – odjezd od Coop Kotvrdovice

10:00 – Ovocnářská školka Bojkovice – staré odrůdy ovocných stromů

12:30 – Uherský Brod, prohlídka města – Japonská zahrada, možnost oběda

15:30 – Vlčnov – Museum lidových pálenic

18:30 – společná večeře Restaurace Sport Drnovice

20:30 – návrat do Kotvrdovic

Cena zájezdu 250Kč/1 osoba. V ceně je zahrnuto vstupné a dopravné.

Srdečně zve ZO ČZS Kotvrdovice

Pozvánka – fotbal

V sobotu  1.8 od 9 hod. se bude na našem hřišti konat turnaj v dívčí kopané. Zároveň v tentýž den je na víceúčelovém hřišti od 9 hod.pořádán turnaj trojic v nohejbale a dále odpoledne od 16 hod.proběhne přátelské utkání našich žen s Líšní.

V neděli 2.8 od 16 hod.je pořádáno přátelské utkání našich mužů s týmem Drnovic u Vyškova. Občerstvení zajištěno.

Na víkend plný sportovních zážitků zvou pořadatelé TJ Rakovec Kotvrdovice.

Informace pro občany

V pondělí 3. 8. 2020 dojde k předání stavby – Realizace P23,P27 a opatření IP12,IP15,CP1 a SP2. Bude se opravovat cesta z ulice Žleb na letiště, dále k lesu kolem kompostárny. Během úprav bude v tomto prostoru omezen provoz.

Stavbu organizuje a investuje Pozemkový úřad Blansko v rámci akce Společná zařízení v k. ú. Kotvrdovice.

Dovolená – MUDr. Staňková a MUDr. Procházka

MUDr. Staňková oznamuje, že bude mít ve dnech 17. -27. 7. 2020 dovolenou. Zástup /kromě pondělí 20.7.2020/ – MUDr. Kulhánková ve Křtinách.

MUDr. Procházka oznamuje, že bude mít ve dnech 17. -27.7.2020 dovolenou. Zástup MUDr. Grimová.

Upozornění – pošta

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně otevírací doby provozovny Kotvrdovice z provozních důvodů.

Dostupnost provozovny bude omezená na nezbytně nutnou dobu ve středu 8.7.2020.
V uvedený den bude otevírací doba provozovny upravená následovně:

středa 8.7.2020
Standardní HpV: 08:00-11:30,13:00-17:00
Dočasné HpV: 13:00-17:00