Nezařazené

Výplata nájemného

Společnost SENTUS, s.r.o. Senetářov oznamuje, že v úterý 22. října 2019 v době od 9 – 16 hodin vyplácí v kanceláři firmy nájemné za  pronajaté pozemky.

Uzavírka silnice v Podomí

Od pondělí 23. září 2019 byla uzavřena v Podomí komunikace II. třídy směrem od Senetářova. Důvodem jsou práce na rekonstrukci mostu. Uzavírka potrvá do 30. 11. 2019. Objížďka vede přes Krásensko.

Autopatie – poradenství

Autopatie je metoda celostního pozitivního působení na lidský organizmus. Vznikla na základech klasické homeopatie a prastaré léčebné tradice. Stimuluje jemnou informační sféru člověka, pránu, čchi, vitální sílu. Je vhodná pro léčitelskou praxi i pro svépomoc.

Poradenství nabízí paní Andrea Andrášová, Dis. – Kotvrdovice 265

Uzavření knihovny

Pracovníci knihovny oznamují, že v pátek 26. července bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Oznámení – školní jídelna

Vedoucí školní jídelny připomíná rodičům dětí MŠ, že se vybírá stravné a příspěvek na MŠ za měsíc červen 2019 a to v době od 7:30-12:30 hodin ve školní jídelně.

Sobotní program hodových oslav

Sobotní program s cimbálovou muzikou Jožky Imricha na place před Orlovnou

18:00 Zahájení a proslov starosty obce, uvítání delegace z Aschheimu
18:20 zahajovací polonéza všech krojovaných
18:30 vystoupení dětí z místní SZUŠ
18:45 vystoupení chasy – mužský tanec (čapáš)
19:00 vystoupení chasy – ženský tanec (flaškový)
19:15 vystoupení chasy – společný tanec – pásmo valašských točených
19:30 vystoupení krojovaných dětí s pásmem dětských her a říkadel
19:45 vystoupení chasy – společný tanec – čardáš
20:00 vystoupení hráběnek
20:15 společné foto chasy a všech krojovaných
20:30 vystoupení folklorního souboru Trnka

V průběhu večera taneční hry a tradiční soutěž v kozáčku.

0:00 Rozloučení s cimbálovou muzikou

Po půlnoci možnost hrát, zpívat a tančit s vlastními nástroji

Pozvánka na ZO 24. 6. 2019

Informace pro spolky a občanská sdružení