Autor: Zita Doleželová

MŠ a DS

Žádáme rodiče dětí z MŠ i DS, kteří jsou doma (například s mladšími nebo staršími sourozenci dětí), aby zvážili nutnost pobytu svých dětí ve školce nebo ve skupince.

Obec Kotvrdovice jako zřizovatel obou zařízení chce co nejvíce zamezit případnému přenosu nemocí v předškolských zařízeních a udržet nejnutnější provoz MŠ a DS, dokud to bude možné.

Děkujeme za pochopení

Hlášení rozhlasu 12. února 2020

Příští středu, to je 19. února, pořádá obecní úřad zájezd do Aquaparku v Boskovicích. Odjezd autobusu je naplánován na 10. hodinu dopolední od zastávky u obecního úřadu. Dětem a studentům středních škol platí vstupné a dopravné obec, ostatní přispějí částkou 100 Kč na osobu.

Klub českých turistů Kotvrdovice pořádá v sobotu 15. února již 40. ročník akce Krajem pod Kojálem. Budou připraveny pěší trasy Moravským krasem v délkách 10; 16 a 25 km. Sraz bude v místní orlovně mezi 8. a 10. hodinou.

V cíli budou připraveny zabijačkové speciality, občerstvení je zajištěno i na trasách.

Srdečně zvou pořadatelé

Předběžně informujeme, že 20. května v odpoledních hodinách proběhne sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatik. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Oznámení HZS JmK

Hasičský záchranný sbor JmK informuje, že z důvodu uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery budou dne 3. 2. 2020 ve 12 hodin mimořádně spuštěny sirény jednotného systému varování.

Současně HZS jmK informuje, že se ruší pravidelná zkouška sirén ve středu 5. 2. 2020.

Informace o provozu dětské skupiny Sluníčka

23. 12. 2019 – zavřeno

2. a 3. 1. 2020 – zavřeno

31. 1. 2020 – v provozu

17. – 23. 2 . 2020 (jarní prázdniny) – v provozu

9. 4. 2019 (velikonoční prázdniny) – v provozu

Prázdninový provoz:

  • do 24. 7. 2020 – celodenní provoz
  • do 31. 7. 2020 – dopolední provoz