Autor: Martin Kovář

szus

Koncert žáků SZUŠ

Místní pobočka SZUŠ Blansko zve na závěrečný koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16 hodin v sálu kotvrdovické Orlovny. Na koncertě zazní absolventské vystoupení Martina Kunce, absolventa prvního cyklu studia.

Číst více

Vatra

SDH Kotvrdovice Vás srdečně zve na slavnostní zapálení Vatry v pátek 6. 5. 2022 v 18 hodin na Parketě.

Číst více

Koncert – Den matek

Orel jednota Kotvrdovice ve spolupráci s Obcí Kotvrdovice zve na koncert ke Dni matek. Koncert se uskuteční v Orlovně v neděli 8. května od 15 hodin. Vystoupí žáci tanečního a hudebního oddělení místní pobočky SZUŠ Blansko.

Výsadba aleje

Obec Kotvrdovice zve všechny občany a další dobrovolníky na výsadbu aleje v lokalitě podél cyklostezky od Brány k Jedovnicím (po konec katastru obce).
V plánu je vysadit 77 nových stromů. Sraz v 10 hodin u Brány. S sebou pracovní oblečení, rukavice a rýč. Občerstvení na místě zajišťuje SDH Kotvrdovice.

Číst více

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. 2021 od 13:30 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Obcí projde několik skupin koledníků. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Děkujeme všem, kteří koledníky vlídně přijmou a sbírku podpoří a také samotným koledníkům, kteří nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.