Archiv autora: Jana Buchtová

Oznámení – zubní ordinace Jedovnice

Vzhledem k vyhlášené karanténě vládou ČR v souvislosti s COVID-19 je, do vyřešení situace, omezen provoz zubní ordinace v Jedovnicích jen na nejnutnější případy.

Zatím nám nebyly dodány odpovídající ochranné pomůcky a na doporučení stomatologické komory

a v zájmu ochrany zdraví pacientů i personálu jsme nuceny přistoupit k tomuto opatření.

Děkujeme za pochopení.

Zubní ordinace Jedovnice

Informace z Finanční správy

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
V Praze dne 15. března 2020
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150

 

ODEČTY VODOMĚRŮ

Vodárenská akciová společnost, a.s. – provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 9. března se budou v obci provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a pokud nebudou doma, aby zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě.

Dovolená – MUDr. Staňková

MUDr. Staňková nebude ve dnech 2. 3. – 6. 3. 2020 ordinovat. Zastupuje ji MUDr. Kulhánková – Křtiny, ve středu 4. 3. bude v Jedovnicích.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 1. dubna 2020 v budově školy. S sebou potřebujete rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. v případě , že se nemůžete v daném termínu k zápisu dostavit, je možné si domluvit náhradní termín na telefonním čísle 516 442 824 od pondělí do středy v době od 12:15 – 13:45 hodin v období do konání zápisu. K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné školní docházky.